Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Elämä
Marjatta Tuomaalan muistolle – Marjatta oli paras suvaitsevaisuuden opettaja, jonka nauru helkähti vielä toisella satasellakin

Mar­jat­ta Tuo­maa­lan muis­tol­le – Mar­jat­ta oli paras su­vait­se­vai­suu­den opet­ta­ja, jonka nauru hel­käh­ti vielä toi­sel­la sa­ta­sel­la­kin

22.01.2024 15:20
Tilaajille
Uusi vuosi on pian aluillaan ja me tavalliset ihmiset toivomme, että jossakin vaiheessa alkaisi järki voittaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi vuosi on pian aluil­laan ja me ta­val­li­set ihmiset toi­vom­me, että jos­sa­kin vai­hees­sa alkaisi järki voittaa

28.12.2023 09:00
Tilaajille
Niin paljon vettä niin lähellä kotia – sisältö elämään on löydettävä jostakin muusta, ja se voi olla jokaiselle ihmiselle erilainen
Kolumni

Niin paljon vettä niin lähellä kotia – sisältö elämään on löy­det­tä­vä jos­ta­kin muusta, ja se voi olla jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le eri­lai­nen

15.11.2023 05:00
Tilaajille
Muistokirjoitus: Savutorpasta hyvinvointiin – 100-vuotiaaksi eläneen Ano Tenhusen elämä oli kuin Suomen tasavallan itsenäisyys

Muis­to­kir­joi­tus: Sa­vu­tor­pas­ta hy­vin­voin­tiin – 100-vuo­tiaak­si eläneen Ano Ten­hu­sen elämä oli kuin Suomen ta­sa­val­lan it­se­näi­syys

31.08.2023 15:00
Tilaajille
Asioilla on tapana järjestyä -sanonnassa on vikaa, koska taustalla on joku joka päättää ja toimii
Pääkirjoitus

Asioil­la on tapana jär­jes­tyä -sa­non­nas­sa on vikaa, koska taus­tal­la on joku joka päättää ja toimii

23.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven vanhin mies, 100-vuotias sotaveteraani Ano Tenhunen haluaa puhua rauhan puolesta – "Lahjaksi toivon Suomen hyväksymistä Natoon"

Pu­das­jär­ven vanhin mies, 100-vuo­tias so­ta­ve­te­raa­ni Ano Ten­hu­nen haluaa puhua rauhan puo­les­ta – "Lah­jak­si toivon Suomen hy­väk­sy­mis­tä Natoon"

01.03.2023 18:12 1
Tilaajille
Jos et osaa hävetä, ei hätää – muut häpeävät varmasti puolestasi
Kolumni

Jos et osaa hävetä, ei hätää – muut hä­peä­vät var­mas­ti puo­les­ta­si

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Herätä sisäinen kyselykautinen lapsesi ja anna uteliaan mielen yllättää
Pääkirjoitus

Herätä si­säi­nen ky­se­ly­kau­ti­nen lapsesi ja anna ute­liaan mielen yl­lät­tää

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Ollaan aktiivisia nykyisessä normaalissa – Tulee muistaa katsoa sopivan lähelle
Kolumni

Ollaan ak­tii­vi­sia ny­kyi­ses­sä nor­maa­lis­sa – Tulee muistaa katsoa sopivan lähelle

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Mitä me ihmiset toivomme – Digiaika työntää rakkaita läheisiäkin edemmäs toisistaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me ihmiset toi­vom­me – Di­gi­ai­ka työntää rak­kai­ta lä­hei­siä­kin edemmäs toi­sis­taan

07.01.2023 12:00
Tilaajille
Sanoi lähtevänsä etelään – valoja ja varjoja ikiaikaisessa kuusikossa
Kolumni

Sanoi läh­te­vän­sä etelään – valoja ja varjoja iki­ai­kai­ses­sa kuu­si­kos­sa

12.12.2022 13:50
Tilaajille
"Ei sitä hevosen valjastamistakaan hetkessä opittu", muistuttaa Esko Valtaoja ja kannustaa ikäihmisiä oppimaan uutta

"Ei sitä hevosen val­jas­ta­mis­ta­kaan het­kes­sä opit­tu", muis­tut­taa Esko Val­ta­oja ja kan­nus­taa ikä­ih­mi­siä op­pi­maan uutta

07.10.2022 09:00
Tilaajille
”Arkihuolesi kaikki heitä!" – Kohdallani näyttää käyvän toteen, että yksi suljettu ovi aukaisee monta uutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Ar­ki­huo­le­si kaikki heitä!" – Koh­dal­la­ni näyttää käyvän toteen, että yksi sul­jet­tu ovi au­kai­see monta uutta

28.09.2022 11:24
Tilaajille
Aika ennen Rajakosken siltaa Pärjänjoella –  Muutama tarina siitä, miten joen ylittäminen onnistui tai ei onnistunut vaikeissa olosuhteissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika ennen Ra­ja­kos­ken siltaa Pär­jän­joel­la – Muutama tarina siitä, miten joen ylit­tä­mi­nen on­nis­tui tai ei on­nis­tu­nut vai­keis­sa olo­suh­teis­sa

25.09.2022 13:10
Tilaajille
Kesä, jota ei voi unohtaa!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesä, jota ei voi unoh­taa!

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Koko ikänsä Pudasjärvellä asunut Eevi Norberg täytti sata vuotta – ”Olen elänyt hyvän elämän”

Koko ikänsä Pu­das­jär­vel­lä asunut Eevi Norberg täytti sata vuotta – ”Olen elänyt hyvän elämän”

30.04.2021 11:39
Tilaajille
Elämäniloa saa ja kannattaa ruokkia läheltä ammennettavilla eväillä– kukaan ei ole kieltänyt meitä pitämästä hauskaa
Pääkirjoitus

Elä­män­iloa saa ja kan­nat­taa ruokkia läheltä am­men­net­ta­vil­la eväil­lä– kukaan ei ole kiel­tä­nyt meitä pi­tä­mäs­tä hauskaa

31.03.2021 15:59
Tilaajille
Kymmenen vuotta tukevaa työtä – kiitos työvuosistani hienossa työpaikassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kym­me­nen vuotta tukevaa työtä – kiitos työ­vuo­sis­ta­ni hie­nos­sa työ­pai­kas­sa

03.02.2021 18:02
Tällaista on olla 21 vuotta vuonna 2021 – jokaista sukupolvea leimaavat omat ongelmat
Kolumni

Täl­lais­ta on olla 21 vuotta vuonna 2021 – jo­kais­ta su­ku­pol­vea lei­maa­vat omat on­gel­mat

20.01.2021 04:59
Tammikuu ja pakkasherran tervehdys!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tam­mi­kuu ja pak­kas­her­ran ter­veh­dys!

19.01.2021 19:28