Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Keskusta
Annika Saarikko Pudasjärvellä: Ukrainan sodan ja Venäjä -sulun kaikki vaikutukset itäiseen Suomeen selvitykseen – "Kukaan ei voi nyt varmaksi sanoa millaisiksi naapuruussuhteet Venäjän kanssa kehittyvät"

Annika Saa­rik­ko Pu­das­jär­vel­lä: Uk­rai­nan sodan ja Venäjä -sulun kaikki vai­ku­tuk­set itäi­seen Suomeen sel­vi­tyk­seen – "Kukaan ei voi nyt var­mak­si sanoa mil­lai­sik­si naa­pu­ruus­suh­teet Venäjän kanssa ke­hit­ty­vät"

21.05.2022 18:56
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan keskustapiiri ja Annika Saarikko Pudasjärvelle toukokuussa

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta­pii­ri ja Annika Saa­rik­ko Pu­das­jär­vel­le tou­ko­kuus­sa

04.05.2022 05:30
Pudasjärven aluevaltuutetut ovat ehdolla ehdokkaiksi, mutta edessä on pitkä ja mutkikas keskustan karsintasarja – Eduskuntaan tähyävät Anni-Inkeri Törmänen ja Olga Oinas-Panuma kaipaavat päätöksentekoon vakautta, viisautta, pelkäämättömyyttä ja nuorekkuutta

Pu­das­jär­ven alue­val­tuu­te­tut ovat ehdolla eh­dok­kaik­si, mutta edessä on pitkä ja mut­ki­kas kes­kus­tan kar­sin­ta­sar­ja – E­dus­kun­taan tä­hyä­vät An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma kai­paa­vat pää­tök­sen­te­koon va­kaut­ta, vii­saut­ta, pel­kää­mät­tö­myyt­tä ja nuo­rek­kuut­ta

25.04.2022 13:09
Tilaajille
Analyysi: Keskusta nousi kesän kuntavaalinöyryytyksestä veret seisauttavaan aluejytkyyn Pudasjärvellä – Perussuomalaiset romahtivat yhtä jalkaa äänestysprosentin kanssa

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta nousi kesän kun­ta­vaa­li­nöy­ryy­tyk­ses­tä veret sei­saut­ta­vaan alue­jyt­kyyn Pu­das­jär­vel­lä – Pe­rus­suo­ma­lai­set ro­mah­ti­vat yhtä jalkaa ää­nes­tys­pro­sen­tin kanssa

24.01.2022 04:02
Tilaajille
Pudasjärven äänikuningatar Anni-Inkeri Törmänen sanoo, että keskusta on palannut: "Huoli palveluiden keskittämisestä oli aito"

Pu­das­jär­ven ää­ni­ku­nin­ga­tar An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen sanoo, että kes­kus­ta on pa­lan­nut: "Huoli pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­ses­tä oli aito"

23.01.2022 21:55
Tilaajille
Aluevaalien kisastudiossa maistuu mansikkasuklaakakku – Pudasjärven Olga Oinas-Panuma kahmi nuorimpana ehdokkaana muhkean ennakkoäänisaaliin: "Hyvältähän tämä tuntuu"

Alue­vaa­lien ki­sa­stu­dios­sa maistuu man­sik­ka­suk­laa­kak­ku – Pu­das­jär­ven Olga Oi­nas-Pa­nu­ma kahmi nuo­rim­pa­na eh­dok­kaa­na muhkean en­nak­koää­ni­saa­liin: "Hy­väl­tä­hän tämä tuntuu"

23.01.2022 20:44
Tilaajille
Jorma Kouva jatkaa Pudasjärven keskustan johdossa – Syyskokous päätti perustaa nuorisojärjestön

Jorma Kouva jatkaa Pu­das­jär­ven kes­kus­tan joh­dos­sa – Syys­ko­kous päätti pe­rus­taa nuo­ri­so­jär­jes­tön

03.12.2021 12:53
Tilaajille
Mari Kälkäjä Kurenalan keskustan johdossa – paikallisyhdistys järjestää Aluevaalitapahtuman tammikuussa

Mari Kälkäjä Ku­re­na­lan kes­kus­tan joh­dos­sa – pai­kal­lis­yh­dis­tys jär­jes­tää Alue­vaa­li­ta­pah­tu­man tam­mi­kuus­sa

30.11.2021 13:34
Pudasjärven keskusta: puolueella on runsaasti hyviä syitä pysyä hallituksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven kes­kus­ta: puo­lueel­la on run­saas­ti hyviä syitä pysyä hal­li­tuk­ses­sa

09.11.2021 14:00
Ei tee höpöä, mutta kaataisiko keskusta oikeasti hallituksen?
Kolumni

Ei tee höpöä, mutta kaa­tai­si­ko kes­kus­ta oi­keas­ti hal­li­tuk­sen?

04.11.2021 06:13
Tilaajille
Keskustan varapuheenjohtaja hyökkäsi pääministeriä ja hallituskumppaneita vastaan Pudasjärvellä – vain yksi säästyi Honkosen ryöpytykseltä

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja hyök­kä­si pää­mi­nis­te­riä ja hal­li­tus­kump­pa­nei­ta vastaan Pu­das­jär­vel­lä – vain yksi säästyi Hon­ko­sen ryö­py­tyk­sel­tä

30.10.2021 04:05
Tilaajille

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Petri Hon­ko­nen vie­rai­lee Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na

28.10.2021 12:34
Vaalipostia: Seisovat vedet saatu liikkeelle –  "On oikeastaan ikävä tulevaisuuteen, vaan edelleen on työtä tehtävänä ja sitä kannattaa tulevaisuutta odotellessa tehdä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Sei­so­vat vedet saatu liik­keel­le – "On oi­keas­taan ikävä tu­le­vai­suu­teen, vaan edel­leen on työtä teh­tä­vä­nä ja sitä kan­nat­taa tu­le­vai­suut­ta odo­tel­les­sa tehdä"

20.05.2021 20:25
Kuntavaalien ehdokaslistoja kootaan loppuun asti Pudasjärvellä – katso, millainen ehdokastilanne on nyt ja millä mielellä puolueet suuntaavat kohti vaaleja

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­to­ja kootaan loppuun asti Pu­das­jär­vel­lä – katso, mil­lai­nen eh­do­kas­ti­lan­ne on nyt ja millä mie­lel­lä puo­lueet suun­taa­vat kohti vaaleja

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Kuntavaalien siirto oli Pudasjärven puolueille yllätys – ehdokaslistat jätettiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

Kun­ta­vaa­lien siirto oli Pu­das­jär­ven puo­lueil­le yllätys – eh­do­kas­lis­tat jä­tet­tiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

10.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Kunta on ihmisten yhteisö – kunnan rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin mahdollistajana vahvistuu entisestään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta on ih­mis­ten yhteisö – kunnan rooli elin­voi­man ja hy­vin­voin­nin mah­dol­lis­ta­ja­na vah­vis­tuu en­ti­ses­tään

07.03.2021 11:00
Nyt on oikea aika lähteä ehdolle! – Me olemme lähteneet ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on oikea aika lähteä eh­dol­le! – Me olemme läh­te­neet en­sim­mäis­tä kertaa ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin

04.03.2021 09:54
Keskusta – tekee toiveista totta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta – tekee toi­veis­ta totta

20.01.2021 13:49
Keskustan kunnallisjärjestön vastine Reijo Kenttälälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tön vastine Reijo Kent­tä­läl­le

04.12.2020 18:50