Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Jaurakaisjärvi
Järven pelastaisi vain kuivaaminen – Jaurakaisjärvi osaksi mahdollista miljoonien eurojen kunnostushanketta

Järven pe­las­tai­si vain kui­vaa­mi­nen – ­Jau­ra­kais­jär­vi osaksi mah­dol­lis­ta mil­joo­nien eurojen kun­nos­tus­han­ket­ta

03.08.2022 20:28
Tilaajille
Jaurakaisjärven sinilevätilanne ennallaan – Seuraava näytteenotto vielä heinakuussa

Jau­ra­kais­jär­ven si­ni­le­vä­ti­lan­ne en­nal­laan – Seu­raa­va näyt­teen­ot­to vielä hei­na­kuus­sa

16.07.2021 08:14
Tilaajille