Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Yri­tyk­set ovat kuntien mah­dol­li­suus ja voi­ma­va­ra ja jo­kai­nen kun­ta­lai­nen on kun­tan­sa mai­nos­hen­ki­lö

Jussi Karjula kysyi kolumnissaan ovatko yritykset kuntien uhka vai mahdollisuus (Kaleva 20.3.2021). Kuntalaisena ja luottamushenkilönä hihkaisen välittömästi vastaukseksi: yritykset ovat kuntien perustavaa tasoa oleva mahdollisuus kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin ylläpitäjinä ja parempaan kehitykseen kirittäjinä.

Jokainen kuntaan perustettu yritys, oli se pienempi tai suurempi, on kunnan kasvoja kohentava toimenpide niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin henkisesti. Vahva yritystoiminta takaa kuntalaisille monipuolisemmat palvelut ja voimaantumisen tunteen ja kokemuksen.

Mitä laajempi, monialaisempi ja näyttävämpi kunnan yritystoiminta on, sitä varmemmin kuntalaiset saavat ylpeinä paukutella eteläpohjalaiseen tapaan henkseleitään tuumaten ” me ollaan meiltä ja muut ovat meidän krannista”.

Karjula puhuu kunnan asenneilmapiiristä, yritystoiminnan arvostuksesta ja pienistä teoista, joilla on yllättävän suuri merkitys niin yrittäjiksi kuntaan tuleville, kunnassa jo oleville yrityksille ja yritysten toimintojen tuloksista nauttiville kuntalaisille ja kunnassa vieraileville ihmisille. Kun kunnassa ja kunnasta lähtee ja vaikuttaa koko ajan vahva yritysmyönteinen kuva ja mielipideilmasto ollaan jo mukavasti päästy hyvään antoisaan vauhtiin.

Kaavoitus- ja tonttipolitiikan, tärkeän yritysneuvonnan ja tuen nopea tarjonta, nykyaikaisten ja toimivien yhteyksien takaaminen sekä yrittäjien oikea kuuleminen ja kehitysideoiden vakavasti ottaminen kunnan suunnitelmissa ja päätöksenteossa ovat viesti kunnan ymmärryksestä yritystoiminnan olevan kunnalle ja yrittäjälle todellinen mahdollisuus.

Jokainen kuntalainen on kuntansa mainoshenkilö. Positiivinen ja kunnan erityiset hyvät yritys- ja toiminta ominaisuudet ja mahdollisuudet reippaasti ja rehellisesti esiin tuova puhe antaa kunnasta yritystoimintaankin houkuttelevan kuvan sekä itselle että kunnan rajojen ulkopuolella olevalle kuulijalle/katsojalle/lukijalle.

Kaikki kuntalaiset, luottamushenkilöt mukaan lukien, eivät ole luonnostaan taitavia hissipuheen tai pitchauksen pitäjiä eivätkä välttämättä tiedäkään kaikkia kunnan yrittäjyyttä kannustavia asioita.

Ei tarvitse ollakaan eikä hallitakkaan kaikkea tietoa, sillä tavallinen aito, innostava ja kiinnostava puhe omasta kunnasta toimii vallan tuloksekkaasti.

Jos itse ei itse tiedä ratkaisua kysyjän esittämään kysymykseen on kohteliasta ja kunnioitettavaa kuitenkin osata ohjata asiasta kiinnostunut oikean tiedon antajan puheille tai luvata selvittää asia ja antaa vastaus myöhemmin.

Sointu VeivoKuntavaaliehdokas, Keskusta