Yritykset
Yrittäjille tunnustusta pitkistä urista – "Välttämättä moni ei tiedäkään, minkälaisia yrityksiä ja osaamista meillä täällä Pudasjärvellä on"

Yrit­tä­jil­le tun­nus­tus­ta pit­kis­tä urista – "Vält­tä­mät­tä moni ei tie­dä­kään, min­kä­lai­sia yri­tyk­siä ja osaa­mis­ta meillä täällä Pu­das­jär­vel­lä on"

25.11.2020 05:00
Tilaajille
Oulun Seudun Leaderiltä euroja jakoon – kolme pudasjärveläistä yritystä sai yritystukea ja Kairan Kuitu hanketukea

Oulun Seudun Lea­de­ril­tä euroja jakoon – kolme pu­das­jär­ve­läis­tä yri­tys­tä sai yri­tys­tu­kea ja Kairan Kuitu han­ke­tu­kea

25.11.2020 05:00
Tilaajille
Koronatukia pudasjärveläisille yrityksille yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa

Ko­ro­na­tu­kia pu­das­jär­ve­läi­sil­le yri­tyk­sil­le yh­teen­sä yli 1,4 mil­joo­naa euroa

16.10.2020 10:53
Tilaajille
Yrityspalvelusetelit haussa: tuki on tarkoitettu pudasjärveläisille pienille ja keskisuurille yrityksille

Yri­tys­pal­ve­lu­se­te­lit haussa: tuki on tar­koi­tet­tu pu­das­jär­ve­läi­sil­le pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le

13.10.2020 06:00
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskukseen haetaan yrittäjiä kahvilaan ja liiketiloihin – tällaisia tiloja on tarjolla

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­seen haetaan yrit­tä­jiä kah­vi­laan ja lii­ke­ti­loi­hin – täl­lai­sia tiloja on tar­jol­la

02.09.2020 13:04 1
Tilaajille
Yksinyrittäjätuen hakuaikaa jatkettiin syyskuun loppuun Pudasjärvellä – 2000 euron avustuksia jaossa

Yk­sin­yrit­tä­jä­tuen ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin syys­kuun loppuun Pu­das­jär­vel­lä – 2000 euron avus­tuk­sia jaossa

24.08.2020 13:15
Liepeen lämmin tunnelma vei sydämen – Marjosta ja Jarista tuli historiallisen pappilan uudet omistajat

Liepeen lämmin tun­nel­ma vei sydämen – Mar­jos­ta ja Jarista tuli his­to­rial­li­sen pap­pi­lan uudet omis­ta­jat

15.06.2020 10:00
Olisiko Syötteelle voitu rakentaa Euroopan suurimpiin kuuluva akvaario? – Lama kaatoi Teerivaaran suuret suunnitelmat 1990-luvulla

Olisiko Syöt­teel­le voitu ra­ken­taa Eu­roo­pan suu­rim­piin kuuluva ak­vaa­rio? – Lama kaatoi Tee­ri­vaa­ran suuret suun­ni­tel­mat 1990-lu­vul­la

14.04.2020 15:20
Tilaajille
Hillakylässä tuotekehittelyä myös hillanlehdistä – lainsäädäntö jarruttaa perinnetiedon hyödyntämistä

Hil­la­ky­läs­sä tuo­te­ke­hit­te­lyä myös hil­lan­leh­dis­tä – lain­sää­dän­tö jar­rut­taa pe­rin­ne­tie­don ­hyö­dyn­tä­mis­tä

19.07.2017 14:00
Pudasjärvelle on perustettu 19 uutta yritystä tämän vuoden aikana – yleisin yritystyyppi on toiminimi

Pu­das­jär­vel­le on pe­rus­tet­tu 19 uutta yri­tys­tä tämän vuoden aikana – yleisin yri­tys­tyyp­pi on toi­mi­ni­mi

24.06.2017 09:00