Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tuomas Sam­mel­vuo -sali avautuu per­jan­tai­na lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va opetus lä­hi­ope­tuk­se­na

Pudasjärven kaupunki linjasi rajoistustoimia uudelleen. Koronavirusepidemian on palautunut kiihtymisvaiheeseen.

-
Kuva: Risto Pikkupeura

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä on tarkastanut kaupungin koronarajoituksia tänään.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä arvioi alueen tilannekuvaa tisitaina ja tilannekuvan pohjalta ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on palautunut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Tilanne on siis parantunut.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkikohtaisia rajoituksia voidaan tehdä muutoksia, esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava opetus voidaan järjestää lähiopetuksena sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Uusiin ohjeistuksiin ja suosituksiin perustuen rajoituksia muutetaan Pudasjärvellä niin, että Tuomas Sammelvuo -salilla voidaan perjantaista 22.1. lähtien jatkaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Myös nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämä lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua 22.1.2021 alkaen huomioiden seuraavat edellytykset.

Alle 12-vuotiaiden sekä 12–17-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta Tuomas Sammelvuo -salilla voi jatkua seuraavin edellytyksin:

– Harjoituksiin osallistutaan ainoastaan terveenä.

– Ryhmälle varatulle vuorolle osallistuu enintään 10 henkilöä, mukaan lukien valmentajat/ohjaajat.

– Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista (pukuhuoneen käytön minimoimiseksi).

– Toiminta suunnitellaan siten, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista pitää 1 – 2 metrin turvaväli toisiinsa koko ajan.

– Yli 12-vuotiaat osallistujat sekä valmentajat/ohjaajat käyttävät maskia tai visiiriä. Maskisuositus ei koske liikuntasuoritusta.

– Yhteiskäytössä olevat välineet puhdistetaan harjoitusten alussa ja lopussa, sekä mahdollisuuksien mukaan käyttäjän vaihtuessa.

– Lasten ja nuorten saattajat pitävät 1 – 2 metrin turvavälin toisiinsa ja huolehtivat, ettei piha-alueelle synny ruuhkaa. Lapset ja nuoret saatetaan Tuomas Sammelvuo –salin ulko-ovelle. Muiden kuin vuorolle osallistuvien oleskelu sisätiloissa on kielletty. Vuoron vastuuhenkilö odottaa ulko-ovella, päästää osallistujat sisään ja huolehtii, että ulkopuolisia ei tule sisätiloihin.

Valtakunnallisissa sarjoissa pelaavat tai niihin pääsyyn oikeuttaviin karsintoihin pyrkivät yli 18-vuotiaiden joukkueet voivat harjoitella varatuilla vuoroillaan Tuomas Sammelvuo -salissa 22.1.2021 lähtien. Toiminnassa noudatetaan samoja rajoituksia, mitä lasten ja nuorten ryhmäharrastuksiin on annettu.

Muu sisätiloissa tapahtuva 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.2. 2021 saakka. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.

Kilpailujen, otteluiden sekä sarjatoiminnan järjestäminen kaupungin tiloissa kaikenikäisille keskeytetään 1.2.2021 saakka.

Lisäksi nämä rajoitukset ovat voimassa:

Tila tai palvelu suljetaan

Virkistysuimala Puikkarin allasosasto ja saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukeutumistilat ovat suljettuna vapaa-ajan toiminnalta ja harrastetoiminnalta 1.2.2021 saakka.

Virkistysuimala Puikkarin kuntosali ja Tuomas Sammelvuo -sali sekä muut ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät kaupungin tilat ovat suljettuna aikuisten vapaa-ajan toiminnalta ja harrastetoiminnalta 1.2.2021 saakka.

Kaupungin järjestämä aikuisten (yli 18- vuotiaat) ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.2.2021 saakka. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.

Luistelukentillä on voimassa kokoontumisrajoitukset 1.2.2021 saakka. Kaupungin ylläpitämillä luistelukentillä saa olla luistelemassa korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan. Tämä koskee sekä varattuja vuoroja että vapaata luisteluaikaa.

Kansalaisopistolla ei järjestetä lähiopetusta 1.2.2021 saakka, mutta mahdollisuuksien mukaan kurssit järjestetään etäopetuksena. Asiakkaita tiedotetaan asiasta erikseen tarkemmin.

Pohjantähden kulttuuritilat (taidenäyttelytila, elokuvateatteri) ovat suljettuna 1.2.2021 saakka.

Tila suljetaan, mutta palvelut ovat käytössä rajoituksin tai etäyhteyksin

Kaupungintalo on suljettu 1.2.2021 saakka. Kaupungintalolla voi asioida (esim. edunvalvonta, asiakaspalvelupiste ja Oulunkaaren sosiaalipalvelut) ainoastaan ajanvarauksella tai sähköpostilla.

Kaupungin tilat eivät ole varattavissa tai käytettävissä ulkopuolisten organisaatioiden eikä yhdistysten tai järjestöjen käyttöön toistaiseksi.

Opetus

Ylioppilaskirjoituksiin valmistava opetus järjestetään lähiopetuksena 25.1.2021 alkaen. Muilta osin lukion etäopetusta jatketaan 1.2.2021 saakka. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä tarkemmin Wilman kautta.

Toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoiden, tutkintoon valmistuminen lähellä, harjoittelujaksot sallitaan kaupungin toimipisteissä 25.1.2021 alkaen. Noudatetaan Pudasjärven kaupungin työsuojelun ohjeistuksia työharjoittelussa.

Nuorisotila suljetaan 1.2.2021 saakka. Nuorisotyössä otetaan käyttöön monipuoliset etätoiminnot, kuten Discord.

Karhupaja rajoitettu palvelu, asiakasmäärä rajoitettu 10 henkilöä kerralla ja otetaan käyttöön monipuoliset etätoiminnot 1.2.2021 saakka.

Hirsikunnas, työllisyyspalvelut ja monikulttuuriset palvelut, rajoitettu palvelu. Käytössä on monipuoliset etätoiminnot 1.2.2021 saakka.

Palvelu on rajoitettua

Kirjastossa rajoitettu palvelu 1.2.2021 saakka.

Pudasjärven pääkirjasto on avoinna normaalein palveluaukioloajoin (ma, ti, to 10 – 19 ja ke, pe 10 – 16). Omatoimikirjasto ei ole käytössä. Palautuksia voi jättää myös pääkirjaston palautusluukkuun. Toivomme asiakkailta ripeitä kirjastokäyntejä (enintään 15 minuuttia) ja tarvittaessa asiakasmäärää rajoitetaan.

Kirjastoauto Iso Karhu liikennöi reitillä rajoitetuin asiakasmäärin.

Maskin käyttösuositus

Maskin käyttösuositus jatkuu koskien Hirsikampuksen yläkoululaisia ja laajenee koskemaan Lakarin ja Hirsikampuksen alakoulujen 6- luokkalaisia 18.1. alkaen. Kaupunki tarjoaa oppilaille koulupäivien aikana tarvittavat kasvomaskit. Maskin käyttösuositus koskee kaikkia yläkoululaisia ja 6 - luokkalaisia Lakarilla ja Hirsikampuksella myös koulukuljetuksissa ja koulukyydityksissä, tarjotaan kasvomaskit koululta tai kuljettajalta.

Maskisuositus ei koske yhdysluokilla opiskelevia 6.-luokkalaisia (Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus). Vain Hirsikampuksen ja Lakarin 6.-luokkalaiset ovat maskisuosituksen parissa.

Tilanteen niin vaatiessa kaupungilla on valmius siirtää perusopetus osittain etäopetukseen nopealla aikataululla.

Asioidessa kaupungin hallinnassa olevissa tiloissa, asiakkailta edellytetään kasvomaskin käyttöä sekä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Pudasjärven kaupungin eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Alueellinen Korona-koordinaatioryhmä suosittelee lisäksi väestölle:

– Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

– Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä (14.1.2021).

– Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikuttaessa.

– Ensisijaisen tärkeää on noudattaa 1-2 metrin turvavälejä ja aina kun mahdollista, pestä käsiä, käyttää käsidesiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua.