Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Syöt­teel­le tar­vi­taan lisää uusia ja päi­vi­tet­ty­jä opas­tei­ta

Syyssesonki on alkamassa ja ensimmäiset matkailijat ihastelemassa pohjoista luontoa.

Jos netin käyttö ja hakusanat reittien löytämiseksi ovat hallussa niin retkeily on helppoa. Entä jos netti on vielä ”hakusessa”?

Vielä on kulkijoita, joita opasteet reittien lähtöpaikoille ja tienviitat luonnossa helpottavat. Törmäsin Iso-Syötteen hissiaseman valtavalla parkkipaikalla epätietoiseen pariskuntaan. He miettivät missä ne luontopolut ovat.

Opastin Luontokeskukselle, siellähän kaikki tarvittava tieto on, ja sieltä monet reitit alkavat.

Netissä ”Luontoon.fi” - sivuilla alueen reitit  on hyvin kuvattu. Ongelmana on, että em. Syötteen hissialueella opaste tiedon lähteelle eli Luontokeskukseen puuttuu, kävelytien alussa ei ole tienviittaa Luontokeskukselle.

Myös nykyisiä reittiopasteita pitäisi päivittää kesä-ja talvireittien osalta. Opasteiden  värit haalenevat, puusta tehdyt opasteet kuluvat eivätkä merkinnät eivät aina näy.

Sama koskee aluekarttoja risteyskohdissa. Ne ovat usein luvattoman pieniä, selkeyttäminen olisi tarpeen.

Pudasjärven upeat seudut eivät saa jäädä piiloon opasteiden puuttumisen takia!

Marjatta von BehrHelsinki