Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pu­das­jär­vi mukaan uuteen työl­li­syys­hank­kee­seen – yri­tyk­sil­lä on jat­ku­via rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sia ja samaan aikaan työt­tö­myys alueel­la on pysynyt suh­teel­li­nen kor­kea­na

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunginhallitus päätti hakea rahoitusta ja osallistua alueelliseen työllisyyshankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä alueen elinvoimaa edistämällä osaavan työvoiman   saantia. Hankkeen edellyttämä omarahoitusosuus runsaat 22 000 euroa vuodelle 2023 katetaan kehittämisrahastosta ja vuosille 2024-2025 varataan hallintotoiminnan talousarvioon reilu 53 000 vuodelle 2024 ja  vuodelle 2025.

Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi -hanke on päättymässä ja siinä tehtyjen kyselyjen sekä yrityskontakteissa saatujen palautteiden perusteella Kuusamon ja sen lähialueiden yrityksillä on jatkuvia rekrytointivaikeuksia useilla eri aloilla. Samaan aikaan työttömyys alueella on pysynyt suhteellinen korkeana, ollen vuoden 2022 lopussa 10,2 prosenttia työvoimasta. Työttömistä lähes 45 prosenttia on yli 50-vuotiaita ja ulkomaalaisesta työvoimasta työttömänä on n. 44 prosenttia.

Haettavan hankkeen päätoteuttajana toimii Kuusamon kaupunki ja osatoteuttajina ovat: Ksakki ry, Naturpolis Oy, Posion kunta, Pudasjärven kaupunki, Puolangan kunta sekä Taivalkosken kunta.