Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sai liki nel­jä­sa­taa eh­do­tus­ta – maat, metsät ja kiin­teis­töt myyn­tiin, kon­sult­tien käyttö lo­pe­tet­ta­va ja vä­hem­män ko­kouk­sia

Kuntalaisilta kysyttiin avoimella nettikyselyllä, miten kaupunki voisi tasapainottaa talouttaan. Vastauksista koostui 375 säästöehdotusta.

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupungin tavoitteena on saada aikaan kahden ja puolen miljoonan euron leikkaukset menoihinsa. Tilanteeseen on pyydetty apuun konsulttifirma FCG Perlacon.

Kuntalaisten kyselyyn vastasi kaikkiaan 110 kuntalaista. Vastauksista koostui 375 säästöehdotusta. Ehdotukset jakautuivat laajasti koko kaupungin toimintaan.