VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut yhteen lähelle ihmistä – "so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa tulisi ke­hit­tää mo­ni­toi­mi­jais­ta yh­teis­työ­tä"

Lähdin ehdokkaaksi aluevaaleihin, koska tulevana sosiaalialan ammattilaisena näen mahdollisuuden lähteä vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen omalla asuinalueellani ja koko maakunnassa tasavertaisesti.

Minulle on tärkeää, että kaikkien ikäryhmien sosiaalipalvelut ovat yhtälailla terveyspalveluiden kanssa saatavilla lähellä ja oikea-aikaisesti.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä tulee huomioida kuntien alueelliset erot ja erityispiirteet sekä hyödyntää yksityisiä palveluntarjoajia yhteistyökumppaneina tarvittaessa.

Perheen äitinä minulle ovat erityisesti tärkeitä lapsiperheet ja nuoret. Lapsiperheiden ja nuorten ennalta ehkäiseviin palveluihin panostamalla voidaan ehkäistä raskaiden erityispalveluiden tarvetta ja vähentää näin kustannuksia. Lapsiperheitä tukemalla jo varhaisessa vaiheessa voidaan ehkäistä perheen haasteiden kasvaminen, turvata lapsen turvallinen kehitys ja kasvu sekä ehkäistä perheiden ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Koulun sosiaalityö on keskeisessä osassa kouluikäisten haasteiden tunnistamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Palvelun tarve kasvaa koko ajan, joten resursseja tulee jakaa myös riittävästi ja kokonaisvaltaisesti oppilashuoltoon.

Jotta kaikille ihmisille voitaisi tarjota oikea-aikaisia ja tarpeen mukaisia palveluita, tulisi sosiaali- ja terveyspalveluissa kehittää monitoimijaista yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä. Usein sosiaalipalvelut ovat aliarvostettuja ja tukea sieltä haetaan varsin myöhään. Yhteistyössä terveydenhoito- ja sosiaalialan ammattilaiset saisivat kartoitettua palvelutarpeen kokonaisvaltaisemmin ja asiakas saisi tarvitsemansa palvelut, ohjauksen ja neuvonnan oikea-aikaisesti samalla kertaa.

Jotta ihmiset saisivat oikea-aikaista palvelua ja palveluita olisi riittävästi saatavilla, on tärkeää panostaa työyhteisöjen hyvinvointiin. Mikäli työyhteisö ei voi hyvin, vaikuttaa se suoraan työntekijöiden pysyvyyteen sekä rekrytointiin. Henkilökunnan riittävä määrä heijastuu suoraan henkilökunnan työssä jaksamiseen sekä asiakastyöhön. Tuntemalla työyhteisönsä ammattilaiset myös konsultoinnin ja monialaisen yhteistyön tekeminen helpottuu, kun tietää keneltä neuvoa voi pyytää.Työyhteisöön vaikuttavia tekijöitä ovat myös selkeät organisaatio ja johtamisrakenteet sekä selkeät yhtenäiset työyhteisön käytännöt.

ystävällisin terveisin

Tiina Kuopusaluevaaliehdokas SDP