SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Mielipidekirjoitus

Osaa­jil­la luodaan pito- ja ve­to­voi­maa kun­tiin: " OSAOlle kan­nat­taa tuoda roh­keas­ti uusia esi­tyk­siä kou­lu­tuk­sis­ta"

Keijo Kaukko kehottaa hakeutumaan opiskelemaan ja toisaalta myös kertomaan opintotoiveista ammattioppilaitokselle.
Keijo Kaukko kehottaa hakeutumaan opiskelemaan ja toisaalta myös kertomaan opintotoiveista ammattioppilaitokselle.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Jussi Korhonen oli nostanut erittäin tärkeitä asioita esiin 8.12.2021 Iijokiseudussa niin Pudasjärven kuin monien muidenkin kuntien näkökulmista. Juuri osaajilla luodaan kuntiin pito- ja vetovoimaa.

Peilaan tässä lyhyesti näkemyksiä koulutusmaailman asioihin ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.  Koulutuskuntayhtymä OSAOssa Pudasjärvellä on alkamassa elokuussa 2022 juuri lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) pakollisten tutkinnon osien koulutus. Tutkinnon osat täydentävät muiden osaamisalojen lähihoitajien osaamista tai koulutuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan koko tutkinnon.  Tämä koulutus ja sen käyminen on yksi lääke varhaiskasvatuksen osaajien lisäämiseen Pudasjärvellä.

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkintokoulutukseen on juuri loppumassa haku. Tämän koulutuksen kautta saadaan ohjaajia kouluihin. Näitä koulutuksia meillä on ollut jo useampia.

Lisäksi meillä alkaa uusina koulutuksina hoiva-avustajakoulutus tammikuussa sekä hirsi-, korjausrakentamisen sekä yritystoiminnan suunnittelu helmikuussa.

Molemmat koulutukset tuovat lisää osaajia aloille, joissa on kova työvoimapula. Maaliskuussa alkaa uutena puuteollisuuden perus­tutkintokoulutus maahanmuuttajille.

Syksyllä alkaa perustutkintoja sähköalalle, puuteollisuuteen ja liiketoimintaan. Perinteiset alamme ovat työllistäneet hyvin valmistuvat opiskelijat. Uutena koulutuksena alkaa myös TUVA-koulutus (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus). Tämä koulutus on vuoden mittainen ja sen kautta pääsee tutustumaan mm. eri alojen koulutuksiin.

Uusista koulutusideoista on keskusteltu mm. Pudasjärven kaupungin ja Oulunkaaren toimijoiden kanssa sekä tietenkin yrittäjien kanssa. OSAOlle kannattaa tuoda rohkeasti uusia esityksiä koulutuksista. Aina seuraavan vuoden koulutusesitykset tehdään maaliskuun alkupuolella OSAOlle ja Pudasjärven kaupungille. Jos on ideoi­ta uusiin koulutuksiin vuodelle 2023, niin olkaa yhteydessä ennen maaliskuuta.

Mukavaa ja Rauhallista joulun odotusta!

Keijo KaukkoYksikönjohtaja Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pudasjärven yksikkö