Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Onko Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri näi­vet­ty­nyt­tä – Mistä se poh­jim­mil­taan joh­tu­nee, että meillä naa­pu­ri­pi­tä­jiin ver­rat­tu­na kult­tuu­ri ei oikein puhkea kuk­kaan?

Pudasjärvi

Olen lukenut Marja-Leena Tykkyläisen kannanoton pudasjärveläisen taiteen, taidekulttuurin nykytilasta Pudasjärvellä. Enkä ole eri mieltä.

Mistä se pohjimmiltaan johtunee, että meillä naapuripitäjiin verrattuna kulttuuri ei oikein puhkea kukkaan? Mistä todistus väitteille, että kulttuuri olisi näivettynyttä? Otetaan vaikka näyttelytaide. Ei kestä vertailua esim. Taivalkosken vireyteen, jossa toimii kaksi näyttelyjä harrastavaa teatteria. Eikö meillä ole taiteellista kulttuuriperimää?

Johtuneeko se siitä, että aiemmat sukupolvet eivät juuri höristäneet korviaan kuullessaan sanan taide. Onhan meillä jopa kunnanvaltuutettukin kehoittanut, taidehankinnoista puhuttaessa, että ”taide joutaa suolle”. No soitahan meillä riittää. Mutta Kari Tykkyläinenpä oivalsi tehdä siitä taidetta, vei taiteen kirjaimellisesti suolle. Teki tapahtumasta kansainvälistäkin kiinnostusta herättäneen ja Pudasjärveä esilletuovan kulttuuritapahtuman.

Ei anneta taiteen vajota suomatalan tasolle, välinpitämättömyyteen, ”mitäse hyvvää” -asenteeseen. Kiitos Marja-Leena Tykkyläiselle rohkeasta kannanotosta taiteen tilaan. Sanoit Marja-Leena, meidän pitäisi pystyä katsomaan kauemmas omista ympyröistämme. Hyvä kehoitus!

Kuitenkin, vaikka täällä tasaisen tahdin vyöhykkeellä, tunnemme turhautuvamme joskus taiteesta piittamattomaan asenteeseen, emme voi lyödä kinttaita tiskiin. Taiteen saralla, sen esilletuomisessa sen kuluttamisessa riittää työsarkaa.

Eläköitynyt kulttuurituottaja sekä kulttuurin esillesaattaja Birgit Tolonen teki pitkän, merkittävän elämäntyön. Ei anneta kulttuurin toiminta-aaltojen laantua, hitaasti vellovaksi vedeksi, tyyneksi tykkänään. Kulttuuri kaikkinensa, sen harrastaminen tuo henkistä hyvivointia niin yhteisöihin, kuin yksilöihinkin.

Uskallan yhtyä omankin näkemykseni mukaan siihen, että kulttuurimme meillä Pudasjärvellä kaipaa elävämpää otetta.Tarmotetaan itekukin toimiamme yhteisömme henkiseen hyvinvointiin tähtäävässä työssä.

Toivotetaan tervetulleeksi uusi kulttuurituottajamme Henna Hiltunen.

Tukekaamme häntä kaupunkimme taiteellisten tavoitteiden eteen tehtävässä työssä.

Eero Räisänen