Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Olemme osa mark­ki­na­ta­lout­ta – kau­pun­ki ei toteuta turhia in­ves­toin­te­ja tai hank­kei­ta

Viime viikkojen lehdissä on ollut runsaasti Perussuomalaisten kirjoituksia julkisista investoinneista, hankkeista ja rakentamisesta. Sävy on ollut aina sen suuntainen, että näillä toimilla on kuluneen vaalikauden aikana rapautettu kaupungin taloutta ja velkaannuttu perusteettomasti. Asia ei ole aivan näin yksiselitteinen, sillä kun asioilla aletaan tehdä politiikkaa, tulevat ne usein esitetyksi yksipuolisesti.

Tietysti aikojen saatossa jotkin ratkaisut ovat muuttuneet yhteisön kannalta vähemmän merkityksellisiksi, ja niitä purkamalla saadaan tehtyä järkeviä säästöjä, mutta pelkkiä säästöjä tekemällä ei rakenneta parempaa tulevaisuutta.

Kaupunki ei toteuta turhia investointeja tai hankkeita. Toisen mielestä turha on jonkun toisen mielestä hyvin tärkeää. Vaikuttavuus, osallistaminen ja kehitykseen pyrkiminen on aina puntarissa, kun kaupunki tekee päätöksiä veronmaksajille, veronmaksajien kustannuksella.

Itsestään selvä asia on se, että kaikkia miellyttävät päätökset ovat harvinaisia, ja kun kyse on varojen käytöstä, ei poikkeuksia tähän päätelmään löydy juuri koskaan.

Työllistävät ja pitkällä aikavälillä tuloja kaupungille tuovat hankkeet kuitenkin ovat meille tärkeitä, ja meiltä pitää löytyä uskallusta ja päättäväisyyttä toteuttaa ne.

Taloutta syövät myös kasvavat sotekulut ja epävarmuus kuntaosuuksista.

Jos tämän lisäksi kaupunki alkaa massiiviseen säästökuuriin kaventamalla omia veronmaksajilleen tuottamia palveluita tai lopettamalla alueen kehitystyön houkuttelevuuden ja työllistämisen takaamiseksi, olemme astumassa perinteiseen oravanpyörään, missä ei päästä eteenpäin vaikka kuinka yritetään juosta.

Rakennuskantaa uusivan ja kehitykseen pyrkivän kaupungin tavoite ei markkinatalouden aikana Suomessa voi olla se, että pyritään saavuttamaan velattomuus, vaan se, että toiminnan kehittämiseksi otettu velka on koko ajan hallinnassa, ja sen lyhentäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Kun pidämme huolta Infrastruktuurista ja kaupungin vetovoimaisuudesta perheellisille työikäisille, alkaa elinkeinoelämä Pudasjärvellä kehittyä ja monipuolistua, tuoden vuorostaan tuloja kaupungin kassaan.

Kulunut vaalikausi on tuonut Pudasjärvelle valtavasti uutta, mistä osin päästään nauttimaan vasta seuraavan valtuuston vahtivuorolla. Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, että jatkossakin Pudasjärvellä rakennetaan, tehdään työtä, luodaan uutta, opiskellaan, yritetään ja pidetään kaikista huolta.

Eero HyttinenKeskusta