Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa Ii­jo­ki­seu­dus­sa 28. jou­lu­kuu­ta

Pu­das­jär­ve­läi­nen murs­ke­la­va­in­no­vaa­tio no­peut­taa met­sä­tei­den kun­nos­tus­ta roi­mas­ti – kek­sin­nön tehnyt Sampo Puu­ru­nen näkee lait­teel­la ison po­ten­tiaa­lin (29.12.2021)

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Pert­tu­nen ha­ke­mas­sa eroa Pu­das­jär­ven luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen ei jää yhtään vaalien jälkeen va­lit­tua pe­rus­suo­ma­lais­ta (28.12.2021)

Korona

Näin ko­ro­na­ta­paus­ten määrät ovat muut­tu­neet vii­koit­tain Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – Yli puo­let iäk­käim­mis­tä saaneet jo kol­man­net ro­ko­tuk­set (28.12.2021)

Ko­ro­na­nyrk­ki päätti pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­set en­nal­laan ainakin ensi viikon tiis­tai­hin saakka (28.12.2021)

Kaikki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja yleiset ko­kouk­set kiel­le­tään ja tiloja sul­je­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la (22.12.2021)

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät, ko­ronapas­si osin jää­hyl­le – Krista Kiuru: Hal­li­tus ottaa tänään käyt­töön hä­tä­jar­run (22.12.2021)

Näin uudet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set iskevät Pu­das­jär­vel­lä: Muun muassa Puik­ka­ri sul­je­taan – Kir­kos­sa jouluna kolme sadan hengen si­sä­ti­lai­suut­ta (22.12.2021)