Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Kaikki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja yleiset ko­kouk­set kiel­le­tään ja tiloja sul­je­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt keskiviikkona kaksi uutta koronapäätöstä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueelle.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään. Lisäksi suljetaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat.

Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Toisella päätöksellä aluehallintovirasto on täsmentänyt ja tarkentanut voimassa olleita määräyksiä tilojen terveysturvallisesta käytöstä.

Määräykset tulevat voimaan torstaina ja ovat voimassa vuoden loppuun.

Määräys yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen sulkemisesta perustuu tartuntatautilain 58 pykälään.

Myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat on määrätty suljettaviksi yleisöltä. Suljettaviksi määrättyjä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassilla liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaa varten.

Päätös ei koske sisäleikkipuistoja ja -leikkipaikkoja, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Päätös ei koske vähittäiskaupan liiketiloja ja palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja sekä kulkua niihin.

Päätös velvoittaa laajasti toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita. Yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan seuraavasti määriteltyjä tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin

Aluehallintovirasto huomauttaa, että rajoitusten teho näkyy muutaman viikon viiveellä. Päätöksen kestoa harkittaessa on otettava huomioon myös se, että tartuntatautilain väliaikainen 58 g pykälä on nykyisessä muodossaan voimassa vuoden loppuun asti.

Aluehallintovirasto myös katsoo, että päätöksen on epidemiatilanne huomioon ottaen välttämätöntä tulla voimaan nopeasti.

Toisella tekemällään päätöksellä aluehallintovirasto jatkaa muille tiloille asettamiaan terveysturvallisuusvaatimuksia Pohjois-Pohjanmaan alueella vuoden loppuun.

Näissä tiloissa toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Asiakas- ja yleisötiloissa tulee lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.