TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Tilaajille

MTK:n met­sä­joh­ta­ja EU:n uudesta met­säst­ra­te­gias­ta: "Jat­ko­työs­sä tar­vi­taan myös Poh­jois-Suo­men nä­kö­kul­ma"

Strategiaan liittyy suunnitelma kolmen miljardin lisäpuun istuttamiseksi eri puolille Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä.

EU:n uudessa metsästrategiassa korostetaan metsänhoidon keskeistä roolia.
EU:n uudessa metsästrategiassa korostetaan metsänhoidon keskeistä roolia.
Kuva: Arttu Laitala/Arkisto

Euroopan komissio hyväksyi perjantaina (16.7.2021) uuden vuoteen 2030 ulottuvan EU:n metsästrategian, tiedottaa Euroopan komission Suomen-edustusto.

Strategia tukee osaltaan ehdotettua toimenpidepakettia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2050 mennessä.