Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kolumni
Tilaajille

Loma on ihmisen parasta aikaa – kes­ki-ikäi­siä miehiä tut­kit­taes­sa ha­vait­tiin, että mitä useam­min henkilö oli viet­tä­nyt lo­man­sa, sitä har­vem­min hän sai­ras­tui sy­dän­tau­tiin tai kuoli en­ne­nai­kai­ses­ti.

Pudasjärvi

Toimittajalta

Moni odottaa kesää auringon, toinen avautuvien uimavesien ja useimmat alkavan vuosiloman takia. Työelämän koetaan muuttuneen yhä uuvuttavammaksi ja siksi loman merkitys on korostunut, kun sen vain malttaa todella pitää.

Lääketieteellisen aikakauskirja Duodecimin (Kirsi Ahola 2012;128) mukaan: "Työntekijän terveydelle on edullista, että hän ehtii palautua aiemmasta kuormituksesta ennen seuraavaa työrupeamaa. Mahdollinen epäsuhta työssä ponnistelun ja palautumisen välillä voi muodostua terveysriskiksi, jos epäsuhta on voimakas tai jatkuu pitkään."

Työn kuormituksesta palaudutaan työn aikana pidettyjen taukojen, viikonloppuvapaiden ja pitempien lomien avulla.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.