Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut tur­vat­ta­va: "Kun pää­tös­val­ta siirtyy yhä kauem­mas asuk­kais­ta, kuka pitää huolen siitä, että pal­ve­lut ovat oi­keas­ti lähellä tar­jol­la?"

Aluevaltuustojen perustamiseen liittyy riskejä. Hallinto vaikuttaa muutoksen myötä paisuvan, ja muutosaika on ylipäätään aina riskialtista. Muutos vaatii valitettavan paljon resursseja, jotka ovat pois käytännön työstä.

Olen erityisen huolissani lähipalveluista, jotka ovat minulle lääkärinä erittäin tärkeät. Kun päätösvalta siirtyy yhä kauemmas asukkaista, kuka pitää huolen siitä, että palvelut ovat oikeasti lähellä tarjolla?

Tutkimustulokset näyttävät esimerkiksi hyvin selkeästi, että eräissä hätätilanteissa ensihoidon etäisyydellä on suuri merkitys lopputuloksen osalta. Ja onko oikeasti järkevää, että ikäihminen joutuu matkustamaan pitkiä matkoja seuraavalle terveysasemalle sen sijaan, että palvelut ovat esimerkiksi liikkuvien terveyspalveluiden muodossa tarjolla lähellä? Ei ainakaan minun mielestäni ja siksi haluan tehdä töitä sen eteen, että palvelut ovat jatkossakin tarjolla kaikille kansalaisille mahdollisimman lähellä.


Juha Richterlääkäri Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan pj aluevaaliehdokas (PS)