SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kunta on ih­mis­ten yhteisö – kunnan rooli elin­voi­man ja hy­vin­voin­nin mah­dol­lis­ta­ja­na vah­vis­tuu en­ti­ses­tään

-
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Koti ja kotiseutu ovat meille tärkeitä. Jokaisella meistä on myös mielipide siitä, minkälainen oman asuinympäristön tulisi olla. Suomen perustuslakiin on määritelty kunnallinen itsehallinto, jonka perusta on edustuksellinen demokratia eli vaaleilla valitut kunnanvaltuutetut. Kunnanvaltuutetuilla on paljon vastuuta ja valtaa käsissään.

Kuntalaisilla on aito mahdollisuus vaikuttaa kotiseutunsa kehitykseen kunnan päätöksenteon kautta. Jotta demokratia toteutuisi mahdollisimman hyvin, on olennaista, että kuntalaiset tuovat omat toiveensa valtuutettujen ja virkamiesten tietoon.

Osallisuus, luottamus ja tasa-arvoinen päätöksenteko ovat avaintekijöitä toimivassa kunnassa. Osallisuus hyödyttää kaikkia. Kun ihmisillä on aito yhteys päätöksentekoon, nopeuttaa se reaktiokykyä asukkaiden palvelutarpeisiin, parantaa tuottavuutta ja laatua sekä vähentää valituksia tehdyistä päätöksistä. Jokaisella meistä on oma henkilökohtainen kukkaro, mutta kunnan rahat ovat meidän kaikkien yhteisiä.

Kuntalaisaloitteet ja osallistuminen esimerkiksi maankäytön ja palvelujen suunnitteluun on tehtävä niin helpoksi, että kiireinen nykyihminen voi siihen tarttua. Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen on yksi keino olla mukana, mutta itse päätöksenteko tehdään aina muualla kuin somessa.

Kuntien ja koko Pohjois-Suomen kannalta on tärkeää, että nuoret kiinnostuvat jo varhaisessa vaiheessa kotiseudustaan ja osallistuvat sen kehitykseen. Nuorisovaltuustojen painoarvoa tulisikin lisätä nykyisestään. Nuoria on kuultava ja heille on tarjottava vaikuttamisen paikkoja.

Nuorten kiinnostuminen ja mahdollisuus vaikuttaa kotiseutunsa asioihin on yhteydessä siihen, miten kunnat onnistuvat houkuttelemaan nuoria takaisin kotikulmille esim. opiskeluiden jälkeen.

Nuoret hakevat töitä, toimivia palveluita ja arjen helppoutta sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kotikunnastaan. Entistä suuremmalle osalle myös kunnan ratkaisut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat oleellisia tekijöitä, kun omalle kodille valitaan paikkaa.

Parhaillaan on käynnissä ehdokashankinnan loppukiri kevään kuntavaaleihin. Vaaleilla valitut kuntapäättäjät vastaavat jatkossakin monen arjen lähipalvelun toimivuudesta ja laadusta. Päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, nuorisotyötä ja harrastusmahdollisuuksia koskevat päätökset tehdään jokaisen omassa kotikunnassa myös Sote-uudistuksen jälkeen.

Kunnan rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin mahdollistajana vahvistuu entisestään. Siinä työssä oman kotiseudun, sen ihmisten, järjestöjen ja yritysten merkitys on arvokasta. Tätä voimavaraa on osattava jatkossa hyödyntää paremmin. Paikallisuudessa on voimaa.

Olisitko sinä tulevalla valtuustokaudella oman alueesi kuntapäättäjä?

Jussi YlitaloKeskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja