Kirk­ko­her­ra­eh­do­kas Pauli Kivioja – hen­gel­li­nen työ kaik­kien ulot­tu­vil­le

Kirkkoherranvaaliehdokas Pauli Kivioja valitsi ”Elämänsä kuvaksi” otoksen omenapuun istutuksesta: ”Tähän omenapuuhun on oksastettu neljää eri lajia, jotka tuottavat hedelmiä eri aikoina.”
Kirkkoherranvaaliehdokas Pauli Kivioja valitsi ”Elämänsä kuvaksi” otoksen omenapuun istutuksesta: ”Tähän omenapuuhun on oksastettu neljää eri lajia, jotka tuottavat hedelmiä eri aikoina.”

Iijokiseutu esittelee Pudasjärven kirk­ko­her­ra­eh­dok­kaat elokuun aikana. Toisena vuorossa on Ristijärven kirkkoherra, TM Pauli Kivioja.

1. Perustiedot

Nimeni on Pauli Juhani Kivioja ja olen 58-vuotias ja naimaton.

Sukuni on lähtöisin Nivalasta ja maanviljely on siellä ollut esi-isieni ammatti niin pitkälle kuin tiedän. Olen kuusilapsisen perheen toiseksi vanhin lapsi ja olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Oulussa, jonne muutimme isäni saadessa työpaikan Pateniemen sahalta.

2. Tähänastinen koulutus ja työura pääpiirteittäin:

Olen aikaisemmalta ammatiltani diplomi-insinööri ja työskennellyt mm. Pääesikunnassa.

Pappina olen ollut yli seitsemän vuotta. Seurakuntatyössä olen toiminut kappalaisen sijaisena Hankasalmella puoli vuotta, vajaa viis vuotta seurakuntapastorina Pyhäjärvellä ja noin kaksi vuotta kirkkoherran sijaisena ja kirkkoherrana Ristijärvellä.

Minulla on luottamushenkilökokemusta yli kymmenen vuotta myös suurten kaupunkien seurakunnista ja seurakuntayhtymistä (Helsinki ja Vantaa). Arvostan työssäni ajan tasalla pysymistä kouluttautumalla ja tällä hetkellä suoritan ylemmän pastoraalin tutkintoa.

3. Kerro muutamalla lauseella itsestäsi:

Olen luonteeltani maltillinen ja harkitseva.

Olen innostunut erityisesti Lutherin teologiasta ja siitä tein lopputyönikin teologisessa tiedekunnassa. Uskon, että uskonpuhdistuksen ydinajatukset yhä kantavat kirkossamme ja ovat myös hyvä pohja tarvittaville uudistuksille.

4. Missä koet hengellisen kotisi olevan?

Olen saanut kasvaa vanhoillislestadiolaisessa kodissa ja lapsuuden uskossani haluan pysyä, jos Jumala suo. Eniten saarnoissani käytän ja lainaan Raamatun lisäksi Lutheria.

Ihanteeni on, että kirkkoon jumalanpalvelukseen tulisivat kaikki pudasjärveläiset, vanhat, nuoret ja lapset. Pyrin kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti.

5. Mikä on sinusta kirkkoherran työssä keskeisintä?

Papin työ on palvelutehtävä mutta kirkkoherra on myös suunnannäyttäjä, useimmiten seurakunnan edustaja ulospäin ja muiden seurakunnan työntekijöiden esimies.

Valta kirkossa on sanan valtaa, kirkkoherra on vastuussa seurakunnan toiminnan pysymisestä Jumalan sanan ja kirkon tunnustuksen mukaisena. Kirkkolaki ja -järjestys ohjeistavat kirkkoherran ja seurakunnan työtä.

6. Millainen työkaveri ja esimies olet?

Seurakunnan työtekijät ovat hyvin koulutettuja ja ammattitaitoisia. Annan heille suuren itsenäisyyden hoitaa ja kehittää tehtäväänsä ja tarvittaessa autan ja tuen heitä.

Työntekijäkokouksissa ja luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouksissa haetaan suuntaa ja motivaatiota edessä oleviin haasteisiin.

7. Kolme tärkeintä teemaa Pudasjärven kirkkoherrana:

– Seurakunnan hengellinen työ kaikkien ulottuville. Tämä on tärkeää laajassa seurakunnassa. Jumalanpalveluksia, seuroja, ehtoollishartauksia eri puolille paikkakuntaa, laitoksiin ja vanhainkoteihin (kouluihin aamunavauksia). Nettiyhteyksiä voidaan käyttää apuna. Kohtaaminen on kuitenkin tärkeintä. Hautaan siunaamiset, kasteet ja vihkimiset on hoidettava mahdollisimman huolella.

– Kotikaupungin yhteisen hyvän edistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaupungin, koulujen, hoitolaitosten, sosiaalitoimen sekä elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä pudasjärveläisten parhaaksi.

– Kirkon sanoman välittäminen uusien tapahtumien ja keinojen avulla. Tarkoituksena tavoittaa nuoret perheet, nuoret ja lapset entistä kattavammin.

8. Mihin suuntaan haluaisit Pudasjärven seurakuntaa kehittää? Millaisia kehityshaasteita näet?

Seurakunnan toiminnat ovat hyvällä pohjalla Pudasjärvellä. Taloudesta ja rakennuksista huolehditaan toimintakertomuksen ja -suunnitelman mukaan. En lähtisi alkuun muuttamaan mitään vaan tutustuisin eri toimintoihin perusteellisesti. Myöhemmin voisin mahdollisesti tuoda omaa panostani niiden kehittämiseen. Ehkä keskustelisin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa mahdollisuudesta ulottaa seurakunnan palveluja Syötteen hiihtokeskukseen, joka vetää ihmisiä laajalti ja paljon.

Vanheneva ja poismuuttava väestö on haaste. Vanhukset kaipaavat hengellistä ohjelmaa (hartauksia). Aluetyötä voisi kehittää esimerkiksi siten, että laajassa seurakunnassa voisi järjestää kyläkirkkojen lisäksi luontoseuroja ja virsi- ja laulutapahtumia kauneimmissa luontopaikoissa alueen asukkaiden ja seurakunnan yhteistyönä.

Ensi vuonna järjestäisin juhlavuoden kunniaksi Luther-iltoja, joissa tutustuttaisiin Lutherin elämään ja teologiaan. Seurakuntaa toisin enemmän esille sosiaalisessa mediassa, koska ihmiset ovat siellä ja siellä myös keskustellaan. Jumalanpalvelukset laittaisin myös nettiin julkisesti seurattaviksi.

9. Miksi juuri sinut pitäisi valita Pudasjärven kirkkoherraksi?

Olen kokenut oman kutsumatyöni Jumalan johdatukseksi. Nähdessäni ilmoituksen kirkkoherran paikasta Pudasjärvellä minulle syntyi heti se ajatus sinne hakemisesta. Sisäisen kutsumuksen lisäksi tarvitaan kuitenkin vielä ulkoinen seurakunnan kutsumus. Jos se toteutuu, niin silloin se on Taivaan Isän tarkoituskin, että tulen kirkkoherraksi Pudasjärvelle.

Pudasjärvi on tuttua seutua. Vanhempani ostivat aikoinaan mökkitontin Pudasjärven Rauhanyhdistykseltä Siuruajoen varrelta. Nyt kaksi veljistäni pitää kesäpaikkaa siellä. Siellä on vielä rakentamaton mökkitontti (minulle) siinä vieressä. Hiihtomaastoja riittää Syötteellä ja muuallakin.

Ehkä nämä henkilökohtaiset toiveet ovat kuitenkin sivuseikkoja. Tarkoitushan on saada seurakuntaan mahdollisimman hyvä kirkkoherra.

10. Miten rentoudut?

Harrastuksiini kuuluu mökkeily, kalastus, kuntosali, hiihto, pyöräily, rullaluistelu, Luther-tutkimus, teologia. Olen suunnitellut koiran hankkimista, noutajan tai porokoiran.

Minuun, ajatuksiini ja tekemisiini voi tutustua Facebook-sivuillani. Lisäksi ylläpidän Ristijärven seurakunnan Facebook-sivuja. Saarnoja ja toimittamiani jumalanpalveluksia voi katsella internetistä osoitteessa Youtube.com käyttäen hakusanaa Pauli Kivioja.

Pudasjärven kirkkoherranvaalit käydään syyskuussa.

Iijokiseudun toimitus on laatinut kirkkoherraehdokkaille kysymyssarjan, joihin olemme saaneet ansiokkaita vastauksia.

Toisena esittelyvuorossa on Ristijärven kirkkoherra Pauli Kivioja.

Viime sunnuntaina vaalinäytteen antoi kirkkoherranvaalin ehdokas, Tyrnävän kirkkoherra Timo Liikanen.

Sunnuntaina 28.8. vaalisaarnan pitää Kivioja. Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntatalolla on kirkkokahvit ja kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneeli.

Kirkkoherranvaalipäivä on 11.9.

Ennakko- ja kotiäänestys toimitetaan 5.-9.9.