LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan ilme on muut­tu­nut – "Minä olen ty­kö­nä­ni miet­ti­nyt, että pitääkö näin olla"

Pudasjärvi

-
Kuva: Risto Pikkupeura

Pudasjärven keskustan ilme on muuttunut kokonaan tietöiden ja rakennushankkeiden ansiosta. Näin riemuitsee Iijokiseutu etusivullaan 18.8.2021. Näinhän on tapahtunut. Vanhaa on purettu ja uutta rakennettu voimalla.

Minä olen tykönäni miettinyt, että pitääkö näin olla. Miksi Kuren-alla hävitetään kaikki vanha historia, kulttuuri ja muistot ihmisten elämästä? Sukumme muutti tänne vuonna -62, eikä sen aikaisesta Kurenalasta ole paljon jäljellä. Rakennuksia purettu, kouluja hävitetty, liikennejärjestelyjä uusittu.

Kenelle tästä purkamis- ja uuden rakentamisvimmasta on taloudellista hyötyä? Joillekin tahoille tietysti, koska eihän sitä tapahtuisi ilman, että jonkun tilipussi kasvaa sen myötä huomattavasti.

Tavalliselle tallaajalle tämä on murheellista. Parissa vuosikymmenessä on koko Kurenalan historia, henki ja kulttuuri hävitetty. Minusta on kuitenkin samantekevää puretaanko, rakennetaanko ja miltä se näyttää. Miksi ei vanhalla kulttuurilla ja historialla ole mitään säilyttämisen arvoista. Kohta ei ihmisillä ole minkäänlaista muistoa tai kiinnekohtaa mihinkään, mitä Kurenalla on rakennettu.

Joutaako tosiaan kaikki edellisten sukupolvien rakentama kaatopaikalle ilman, että kukaan miettii sen menetyksen arvoa? Kaiken hinta tiedetään, muttei ymmärretä minkään arvoa. Kun sanotaan vain, että tuo tai tämä homepömpeli joutaa ajaa alas niin kaikki vain nyökyttelevät ja ovat samaa mieltä kyseenalaistamatta esitystä tai päätöstä tai miettimättä rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä tai arvoa.

Ystävällisin terveisin

Markku Kemppainen