SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta – tekee toi­veis­ta totta

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön hallitus vuodeksi 2021 on valittu.

Keskustaväkeä kokoontui Pudasjärven S-marketin pihalle marraskuussa virittelemään kuntavaalitunnelmia.
Keskustaväkeä kokoontui Pudasjärven S-marketin pihalle marraskuussa virittelemään kuntavaalitunnelmia.

Tule mukaan rakentamaan kotikuntaamme Pudasjärveä! Tule huolehtimaan kaikkien asukkaiden hyvinvoinnista. Tule toimimaan yhdessä kunnan talouden, ympäristön, kiinteistöjen ja palveluiden laadun ja kestävyyden puolesta.

Tällä valtuustokaudella on Keskustan hyvällä myötävaikutuksella saatu aikaan merkittäviä päätöksiä.

Näkyvimpiä ovat olleet investointipäätökset; Hyvän olon keskus, Kurenalan taajaman ja Syötteen liikennejärjestelyt, LumiAreena, Pudasjärven vuokrataloyhtiön hirsikerrostalot sekä kehitysvammaisten palvelutalo.

Näiden investointien jälkeen kaupungissamme on pääosin ajanmukaiset toimitilat kunnallisten palveluiden tuottamiseen.

Elinvoiman vahvistamisen saralla merkittävä uudistus oli kaupungin kehittämistoimen uudelleen organisointi. Pudasjärven kehitys Oy antaa kaikille yrityksille ja yrittäjiksi aikoville neuvonta-apua ja huolehtii yritysten toimintaedellytyksistä Pudasjärvellä.

Uusia yrityksiä syntyy ja pitäjään saadaan myönteisiä rahoituspäätöksiä. Toiminnasta on tullut runsaasti hyvää palautetta alueen yrityksiltä.

Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalvelut on hoidettu viiden kunnan muodostaman Oulunkaaren kuntayhtymän kautta. Viime vuosina omistajaohjausta on vahvistettu ja kuntien yhteistä keskustelua sote-palveluiden ympärillä tiivistetty. Tavoitteena ovat entistä sujuvammat ja oikea-aikaiset palvelut kuntalaisille sekä soten että kaupungin hyvinvointityön kautta.

Ennaltaehkäiseviä lapsiperheiden palveluita on kehitetty tarjoamalla jokaiselle apua tarvitsevalle perheelle 12 tuntia maksutonta kotiapua. Tästä on saatu myönteistä palautetta ja todettu sen kohdistuvan todelliseen tarpeeseen. Tämä Pudasjärvellä kokeiltu palvelu laajeni tämän vuoden alussa kaikkiin Oulunkaaren kuntiin.

Pudasjärvellä tapahtuvan ammatillisen koulutuksen yhteistyösopimus OSAOn kanssa on reilu vuosi sitten päivitetty. Yhteinen pohdinta alueen elinkeinoelämän tarvitsemista ja nuorten suosimista koulutuslinjoista on syventynyt.

Kaupungin käyttötaloutta ovat haastaneet erityisesti Oulunkaaren kustannukset. Hyvässä hengessä ja laajassa poliittisessa yhteistyössä on päästy sopimukseen Pudasjärven kaupungin oman talouden sopeutustoimista, joka helpottaa kaupungin taloustilannetta. Se ei kuitenkaan poista sitä tarvetta, että myös sote-palveluiden tehokkuuteen ja hyvinvoinnin lisäämiseen panostetaan tulevaisuudessa.

Maailma ei ole vielä valmis, eikä ole Pudasjärvikään. Keskustalle on tärkeää kuntalaisten luottamus ja osallistuminen päätöksentekoon. Tule siis mukaan ja tehdään Pudasjärvestä vieläkin parempi paikka asua ja yrittää. Ole rohkeasti yhteydessä keskustalaisiin toimijoihin, mm. kunnallisjärjestön hallituksen jäseniin.

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön hallitus vuonna 2021 on: Jorma Kouva (pj.), Timo Vähäkuopus (vpj.), Anni-Inkeri Törmänen (sihteeri), Jukka Kuha (varalla Raimo Tervonen), Jouni Koivukangas (Sointu Veivo), Mari Kälkäjä (Paavo Kortetjärvi), Kaisa Nivala (Auri Haataja), Vesa Salmela (Taina Vainio), Reijo Talala (Kauko Seppänen), Vesa Riekki (Jouni Vengasaho), Jani Uitto (Taina Niemelä) ja Martti Räisänen (Seppo Sammelvuo).

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö