Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vaalit
Viimeisin 4 tuntia
Ennakkoäänestys käynnistyy nyt aamulla – ennakkoäänestys on mahdollista Hyvän olon pirtissä, Kipinän koululla, Livokas ry:llä, Sarakylän koululla, Pikku-Syötteellä ja Puhoksen kyläseuran talolla.

En­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy nyt aamulla – en­nak­koää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Hyvän olon pir­tis­sä, Kipinän kou­lul­la, Livokas ry:llä, Sa­ra­ky­län kou­lul­la, Pik­ku-Syöt­teel­lä ja Pu­hok­sen ky­lä­seu­ran ta­lol­la.

08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hirsikampuksella koululaiset tenttaavat pudasjärveläisiä eduskuntavaaliehdokkaita keskiviikkona

Hir­si­kam­puk­sel­la kou­lu­lai­set tent­taa­vat pu­das­jär­ve­läi­siä edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 09:08
Eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia – Pudasjärven äänestysalueissa ja äänestyspaikoissa muutamia muutoksia aiempiin vaaleihin verrattuna

Edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät kovaa vauhtia – ­Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­alueis­sa ja ää­nes­tys­pai­kois­sa muu­ta­mia muu­tok­sia aiem­piin vaa­lei­hin ver­rat­tu­na

13.03.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärveläiset kysyivät, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vastasi – keskustelussa aiheita metsien suojelusta turvemaiden käyttöön ja lampaiden kotiteurastukseen

Pu­das­jär­ve­läi­set ky­syi­vät, maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen vastasi – kes­kus­te­lus­sa aiheita metsien suo­je­lus­ta tur­ve­mai­den käyt­töön ja lam­pai­den ko­ti­teu­ras­tuk­seen

27.02.2023 13:06
Tilaajille
Kolme viidestä aikoo varmasti äänestää eduskuntavaaleissa – puolue on noussut ehdokasta tärkeämmäksi

Kolme vii­des­tä aikoo var­mas­ti ää­nes­tää edus­kun­ta­vaa­leis­sa – puolue on noussut eh­do­kas­ta tär­keäm­mäk­si

21.01.2023 08:00
Tilaajille
Siuruan äänestysaluetta ollaan yhdistämässä Kurenalan alueeseen – syynä vähäinen äänestäjämäärä

Siuruan ää­nes­tys­aluet­ta ollaan yh­dis­tä­mäs­sä Ku­re­na­lan aluee­seen – syynä vä­häi­nen ää­nes­tä­jä­mää­rä

12.05.2022 14:47
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Aluevaalien h-hetki lähestyy – katso yleiset äänestysohjeet ja toimintaohjeet äänestämiseen hengitystieoireisena tai karanteenissa

Alue­vaa­lien h-hetki lä­hes­tyy – katso yleiset ää­nes­tys­oh­jeet ja toi­min­ta­oh­jeet ää­nes­tä­mi­seen hen­gi­tys­tie­oi­rei­se­na tai ka­ran­tee­nis­sa

19.01.2022 15:00
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyi – "Jos ei äänestä, ei saa purnatakaan"

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi – "Jos ei ää­nes­tä, ei saa pur­na­ta­kaan"

12.01.2022 17:00
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

05.01.2022 11:20
Taivalkoskella valtuusto meni lähes kokonaan uusiksi: 12 uutta valtuutettua 23:sta – Hietala: "Vaihtuvuus on kova, mutta näinhän se pitää demokratiassa mennä"

Tai­val­kos­kel­la val­tuus­to meni lähes ko­ko­naan uu­sik­si: 12 uutta val­tuu­tet­tua 23:sta – Hie­ta­la: "Vaih­tu­vuus on kova, mutta näinhän se pitää de­mo­kra­tias­sa mennä"

14.06.2021 14:23
Tilaajille
Pudasjärven kuntavaalien ehdokaslistat paljastavat useita puolueesta toiseen siirtyneitä – näin ehdokkaat perustelevat liikkujaan

Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat pal­jas­ta­vat useita puo­luees­ta toiseen siir­ty­nei­tä – näin eh­dok­kaat pe­rus­te­le­vat liik­ku­jaan

05.05.2021 13:49
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokaslistoja kootaan loppuun asti Pudasjärvellä – katso, millainen ehdokastilanne on nyt ja millä mielellä puolueet suuntaavat kohti vaaleja

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­to­ja kootaan loppuun asti Pu­das­jär­vel­lä – katso, mil­lai­nen eh­do­kas­ti­lan­ne on nyt ja millä mie­lel­lä puo­lueet suun­taa­vat kohti vaaleja

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Pudasjärven äänestyspaikat päätettiin toistamiseen – kuntavaaleissa ennakkoon voi äänestää kahden viikon aikana

Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­pai­kat pää­tet­tiin tois­ta­mi­seen – kun­ta­vaa­leis­sa en­nak­koon voi ää­nes­tää kahden viikon aikana

09.04.2021 16:33
Tilaajille
Vaaleja pidettiin vääränä päivänä ja ääntenlaskentakin tökki toisinaan – kaikenlaisia kuntavaaleja on vuosikymmenten saatossa Pudasjärvellä nähty

Vaaleja pi­det­tiin vääränä päivänä ja ään­ten­las­ken­ta­kin tökki toi­si­naan – kai­ken­lai­sia kun­ta­vaa­le­ja on vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä nähty

27.03.2021 12:04
Tilaajille
Oikeusministeriö: Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"

Oi­keus­mi­nis­te­riö: Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le – "Riski vaalien epä­on­nis­tu­mi­sel­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä on liian suuri"

11.03.2021 10:23
Tilaajille
Kuntavaalien siirto kesäkuulle tehtiin viime tipassa – voiko tässä ajassa luottaa mihinkään?
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lien siirto ke­sä­kuul­le tehtiin viime tipassa – voiko tässä ajassa luottaa mi­hin­kään?

10.03.2021 05:00
Tilaajille
Kuntavaalien siirto oli Pudasjärven puolueille yllätys – ehdokaslistat jätettiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

Kun­ta­vaa­lien siirto oli Pu­das­jär­ven puo­lueil­le yllätys – eh­do­kas­lis­tat jä­tet­tiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

10.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokasasettelussa monia liikkuja Pudasjärvellä – Olisiko jo aika laittaa vaalikone hyrräämään?
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lus­sa monia liik­ku­ja Pu­das­jär­vel­lä – Olisiko jo aika laittaa vaa­li­ko­ne hyr­rää­mään?

03.03.2021 05:00
Tilaajille
Kuntavaalipohdiskelua kokoomuksen edustajalta – toimivaa elinvoimaista taloutta tarvitaan Pudasjärvellä, jotta kunta ei kuihdu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­vaa­li­poh­dis­ke­lua ko­koo­muk­sen edus­ta­jal­ta – toi­mi­vaa elin­voi­mais­ta ta­lout­ta tar­vi­taan Pu­das­jär­vel­lä, jotta kunta ei kuihdu

12.02.2021 09:27