SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­neet ja hy­vin­voin­ti: "Hy­vin­voin­tia­luei­den on kai­kis­sa toi­min­nois­saan ja niiden ke­hit­tä­mi­ses­sä huo­mioi­ta­va, että ikään­ty­neel­lä väes­töl­lä­kin tulee olla aito mah­dol­li­suus osal­lis­tu"

Uusi sote on tulossa lähiaikoina. Hyvinvointialuevaalit käydään tammikuussa. Jo ennakkoon näyttää siltä, että suurten keskusten edustajat vievät leijonanosan vaaleissa jaettavista paikoista. Vaikka politiikot väittävät, keskustojen edustajat päättävät omista näkökannoistaan asiat ja pienet paikkakunnat joutuvat mopen osille. Tästä syystä jokaisen kauimmaisessakin kulmassa asuvan tulee äänestää oman paikkakuntansa ehdokkaita vaaleissa.

Hyvinvointialueiden on kaikissa toiminnoissaan ja niiden kehittämisessä huomioitava, että ikääntyneellä väestölläkin tulee olla aito mahdollisuus osallistua, vaikuttaa, ja tulla kuulluksi. On huolehdittava tinkimättömästi siitä, että ikäihmisille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi ja ne ovat laadullisesti korkeatasoisia sekä kohtuuhintaisia.

Palveluiden tulee olla saavutettavissa lähellä. Koti ei aina ole paras paikka ikääntyneelle, erityisesti silloin, jos hän on vaikeasti muistisairas ja kokee turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Hoitopaikan tulee kuitenkin sijaita lähellä omaisia, ei missään satojen kilometrien päässä.

Kotihoidon palveluiden tulee taata ikääntyneelle hänen yksilöllistä tarvettaan vastaavat, riittävät ja laadukkaat palvelut sekä ihmisarvoinen ja mielekäs arki. Tarvittaessa hoidon tarve tulee arvioida viivytyksettä. Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon mahdollisuus tulee turvata niitä tarvitseville.

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät vireinä, toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Maamme kuntien ja hyvinvointialueiden tuleekin antaa yhdistystemme ja piiriemme erittäin arvokkaalle toiminnalle sille kuuluva arvo.

EKL Oulun Piiri ry, syyskokous

Valto Salonperäpuheenjohtaja EKL Oulun piiri