SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit, in­hi­mil­li­syy­den ja lu­paus­ten vaalit: "Usein sote- ja pe­las­tus­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­taan vasta sitten, kun se asia jo­ten­kin kos­ket­taa itseä"

Aluevaltuustojen päättäjät lupautuvat kantamaan vastuuta koko hyvinvointialueensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista ja niiden riittävyydestä. Se on suuri lupaus, mutta pidettävissä. Sote-asioihin hyvin perehtyneenä tiedän sen, että jos vastuutaan ei kanna lupausten lailla, niin hyvinvointialue muuttuu pahoinvoivaksi. On siis turvattava henkilöstön sekä potilaiden inhimilliset olot.

Kaksi vuosikymmentä hoitoalalla ovat opettaneet hyvinvointipalveluista sen oleellisimman. Jatkuva hoidontarpeen kasvu kuormittaa niin henkilöstöä, kuin potilaitakin. Tähän mahdolliseen yhtälöön on tehtävä ratkaisu. Ratkaisu ei synny hetkessä, eikä yhden tahon tekemänä. Päätösten valmistelijoiden on tehtävä saumatonta yhteistyötä monialaisesti ja moneen eri suuntaan. On kuultava kattavasti alueensa hyvinvoinnista vastaavaa henkilöstöä.

Koko maakunnan palveluverkoston on oltava ehjä, kokonainen sekä yhteistyötä tekevä. On osattava asettua niin maaseudun, kuin kaupunkilaisenkin saappaisiin ja nähtävä itsensä kulkevan niissä kysyen: ”kestäisinkö itse kulkea näissä saappaissa?” Vuosien varrella en monillakaan potilaan tai hoitajan saappailla olisi ollut edes itse valmis kulkemaan ja enkä aina omillakaan kesken kiireisimmän työvuoron. Loppu viimein päättäjät päättävät näiden saappaiden askelmerkkien suunnan, jonka yhteiskuorman kantajaksi jäävät sekä hoitajat, että potilaat.

Usein sote- ja pelastustoiminnasta kiinnostutaan vasta sitten, kun se asia jotenkin koskettaa itseä. Kukaan ei vain voi omalla kohdallaan tietää milloin. Se milloin on silloin, kun pihalla vilkkuvat siniset valot tai pirssi vie kohti jotakin maakunnan hyvinvointipistettä. Hyvinvointipalveluiden täytyy olla jokaisessa hetkessä valmiita palvelemaan antamiensa lupausten kera koko hyvinvointialueen asukkaita ja sen on kyettävä riittävin resurssein turvaamaan niin potilaan, kuin henkilöstönkin inhimilliset olot. Se on hyvinvointialueen luottamushenkilön velvollisuus. Kahvia juodaan sitten muissa pöydissä. Aluevaltuustoissa tehdään koko sydämellä inhimillisiä ja ihmisen suuruisia päätöksiä.

Aluevaltuustossa tulee olla edustajia, joilla konkreettista asiaosaamista pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoidosta. Tarvitsemme myös vahvaa talouden osaamista, jotta saadaan mahdollisimman kattavat, laadukkaat ja oikeanaikaiset palvelut koko Pohjois-Pohjanmaalle aina Kalle Päätalon kotiseudulle saakka, jossa on pitkät välimatkat!

Kaisa LouetAluevaaliehdokas, Pohjois-Pohjanmaa Keskusta