Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Aluevaaliehdokas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueen kaikki ter­veys­kes­kuk­set säi­ly­tet­tä­vä –"Nämä ra­ken­nuk­set on jo ker­taal­leen mak­set­tu pai­kal­lis­ten ih­mis­ten toi­mes­ta. Ja yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set eivät ole niin mah­dot­to­mia, ettei niihin pys­ty­tä"

22.11.2021 04:00 1