VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

SYÖTE: Syöt­teel­le upeasti kaksi Awards -pal­kin­toa – Ki­de-ho­tel­li Suomen paras Ski-ho­tel­li ja Iso-Syö­te paras per­he­ho­tel­li

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­leis­sa pitää katsoa laa­jas­ti koko alueen tar­pei­ta

Olemme aloittaneet uuden valtuustokauden kunnissamme. Näiden uusien valtuustojen valtuutetut on valittu pitämään kuntamme elinvoimaisina sekä ohjaamaan kuntiemme taloutta ja toimintaa seuraavat neljä erittäin haasteellista vuotta.

Kuntien tilanne on ollut jo pidempään taloudellisesti huono ympäri maata ja viimeaikaiset tapahtumat koronan muodossa ei ole kuntien talousahdinkoa helpottanut. Monet alueemme kunnista ovat muuttotappioisia, eikä muuttotappiot rajaudu pelkästään pieniin kuntiin, vaan myös alueen kaupungit (lukuun ottamatta Oulua) menettävät asukkaita.

Tämä tilanne tietenkin tuo kuntatalouteen kiperiä haasteita.

Uutta pitäisi rakentaa ja vanhaa korjata, palvelut pitäisi saada pidettyä houkuttelevina, jotta kuntien vetovoima säilyisi. Tämän yhtälön ratkaiseminen on kiistämättä nykyisten valtuustoiden tärkeimpiä linjoja. Jatkuva asukasluvun väheneminen suuressa osassa kuntia tuo ongelmansa, jotka kertautuvat kaikkialla yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Covid-19 pandemian kautta koimme Suomessa ennennäkemättömän siirtymisen etätyöhön ja etäkouluun.

Nyt jo jälkeenpäin katsottuna se kävi yllättävänkin kivuttomasti ja nopeasti, kun oli pakko. Massasiirtymisen aikana maaliskuussa 2020, kun koulut ja työpisteet siirtyivät koteihin, tuskailtiin riittämättömien yhteyksien kanssa ja etäpalavereissa tiputtiin linjoilta pitkin kokousta. Tämä hetki osoitti kuinka tarpeellisia nopeat tiedonsiirtoyhteydet ovat.

Nyt kun jopa 1,5 vuoden kotona työskentelyn jälkeen palaudutaan takaisin lähes normaaliin, on havaittu, että etätyöstä on tullut osa yhtiöiden ja kuntien toimintatapaa; etätyö on tullut monessa työpaikassa jäädäkseen.

Elämän palautuessa normaaliksi ihmisiä onkin täten normaalia enemmän alkanut houkutella etätyön mahdollisuus ja asua myös kauempana kunta- ja kaupunkikeskuksista.

Liikehdintää maaseudulle ja pienempiin taajamiin on ollutkin havaittavissa maanlaajuisesti.

Tietoliikenneyhteyksien parantaminen ja laajentaminen kaikkialle etätyön mahdollistamiseksi tuleekin kaikkien päätöksen tekijöiden ottaa huomioon kaikissa päätöksissä ja suunnitelmissa, kun huomioidaan mihin suuntaan maailma on lyhyessä ajassa muuttunut.

Pelkkä tietoliikenneyhteyksien rakentaminen ei kuitenkaan riitä, perille on päästävä myös fyysisesti. Kaikilla meillä on tiedossa tieosuuksia, joiden läpiajaminen on tuskaista ja jopa vaarallista niiden huonon kunnon vuoksi.

Tieverkon korjaustarve maakunnassa on valtava ja varsinkin vähemmän liikennöidyt tieosuudet ovat joutuneet tästä kärsimään. Viime vuosina on korjattu vain suurempia väyliä, joka sekin on ymmärrettävää liikennemäärien vuoksi. Kuitenkin pienien teiden varsilla asuu valtavasti ihmisiä, joiden luokse on päästävä ja joiden on päästävä kulkemaan kulkuneuvoaan vahingoittamatta.

Vanhoja asfalttiosuuksia on jopa uudestaan sorastettu kunnossapitomäärärahojen puuttuessa, joka mielestämme on esimerkki kehityksestä, joka ei saa jatkua.

Vaikka vanhat väylät ovat osin surkeassa kunnossa, pitää myös uusia hankkeita viedä eteenpäin. Suunnitelmiin uusista yhteyksistä, satamista tai radoista pitää tarttua ripeästi ja maakunnan tarpeet ja mahdollisuudet tulee huomioida, kun asioista päätetään.

Ensi vuoden alussa valitsemme aluevaltuustot ensimmäistä kertaa. Tulevat valtuustot tulevat päättämään mm. pelastuslaitosten toiminnasta, joten varsinkin tiehankkeiden ja teiden kunnossapidon sisäistäminen uusille valtuutetuille on varsin tarpeellista.

Uuden aluevaltuuston tehtävät ja vastuut ovat useille kansalaisille vielä hämärän peitossa. Uuden aluevaltuuston toiminnasta tiedottaminen tulisi saada heti alussa tutuksi kansalaisille. Valtuutettuja valitaan Pohjois-Pohjanmaalta 79 kpl hyvinvointialueen asukasluvun perusteella. Tämä tulee olemaan iso joukko ihmisiä, johon toivottavasti tulee valituksi osaajia laajalta kentältä eri yhteiskunnan aloilta. Tälle joukolle toivomme ymmärrystä oman alueemme kehittämisen tarpeista, tutustumista oman alueensa asioihin ja alueisiin, jotka eivät välttämättä ole tuttuja. Tulevien aluevaltuutettujen tulee myös ottaa huomioon, kuinka päätökset vaikuttavat pienempien kuntien asioihin ja toisinpäin.

Lopuksi palaamme jälleen tämän tekstin alun muuttotappioteemaan. Toivomme asukkaita jatkossakin asuvan esim. Säräisniemellä, Hyrynsalmen Moisiovaarassa, Puhoksella paikallistien 8390 varrella tai Vihannin Lumimetsässä jne.

Toivomme uusien kuntapäättäjien sekä tulevien aluevaltuustojen katsovan laajasti oman alueemme tulevaisuutta.

Luottamushenkilöiden tulee laaja-alaisesti huomioida alueen tarpeet nykyisen tieverkoston, palveluverkoston, infra- ja väylähankkeiden kautta. Nopeita tietoliikenneyhteyksiä unohtamatta. Laajoja kokonaisuuksia, mutta jokaisen pienenkin päätöksen myötä voidaan näitä asioita viedä eteenpäin.


Aki HuhtalaSTTK Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta