VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

SYÖTE: Syöt­teel­le upeasti kaksi Awards -pal­kin­toa – Ki­de-ho­tel­li Suomen paras Ski-ho­tel­li ja Iso-Syö­te paras per­he­ho­tel­li

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Mielipidekirjoitus

Alueen laajuus on mah­dol­li­suus: "Ou­lu­kes­kei­syy­des­tä pu­hu­taan paljon, mutta se ei tar­koi­ta, ett­ei­vät­kö pal­ve­lut toimisi myös muual­la"

Hyvinvointialuetta rakennettaessa tulee ottaa huomioon laajan alueemme monimuotoisuus. Laajuus ja olosuhteiden vaihtelevuus on vaikea asia, mutta se voi olla myös mahdollisuus.

Kuntarajat ylittävät työryhmät, hallintokuntien yhteistyö ja palvelujen saanti monimuotoisesti kehittävät palvelujen saatavuutta ja lisäävät kuntalaisten tasa-arvoa.

Kunnissa on paljon osaamista eikä toimivia käytänteitä saa hukata. Kun saman alan ihmiset eri kunnista ratkovat työtapoja, siirtyy osaaminen kaikille ja palvelujen laatu tulee tasaisemmaksi. Tämä edistää kuntalaisten tasa-arvoa palvelun vaikuttavuuden suhteen.

Oulukeskeisyydestä puhutaan paljon, mutta se ei tarkoita, etteivätkö palvelut toimisi myös muualla. Joskus on lyhyempi matka naapurikunnan alueella olevaan palveluun kuin omaan kuntataajamaan.

Kuntalainen on palvelujen keskiössä ja se tulee muistaa. Palvelujen tavoitettavuus on kuntalaisille tärkeätä. Jokaisessa kunnassa tulee olla jokin sotealan toimintapiste, josta kuntalainen tavoittaa välittömästi palvelun. Ohjausta ja neuvontaa tulisi olla yhdenluukun periaatteella.

Tämä ei tarkoita, että kaikissa kunnissa tulisi olla kaikki palvelut. Erikoispalveluja voidaan jakaa eri toimipisteisiin hyvinvointialueelle. Ikäihmisten, kehitysvammaisten ja mielenterveysasiakkaiden  keskittäisin omaan kuntaan. Tutut ympäristöt, henkilökunta ja läheiset ovat merkityksellisiä asukkaalle.

Etäyhteydet tulevat lisääntymään, mutta ne eivät saa korvata lähikontaktia. Neuvontapalvelut ja kontrollit onnistuvat puhelimitse ja videopuhelujen avulla, mutta lähempää tutkimista vaativat toimenpiteet edellyttävät vastaanotolle tuloa.

Asiakassuhteessa pysyvä hoito/terapiatiimi on tärkeä luottamuksen rakentumisessa ja tiedonkulussa.

Koko hyvinvointialue tulee kartoittaa ja selvittää minkälaisia yksityisiä ja järjestöjen tarjoamia palveluja on tarjolla. Palveluja voidaan viedä myös kylille, kun toimitaan aidosti yhteistyössä.

Tässä apuna voidaan käyttää palveluseteliä, joka mahdollistaa palvelujen oston.

Julkisen puolen toimijan resurssit eivät riitä yksin nyt eivätkä uudella toiminta-alueella. Yhteistyötä tarvitaan.

Katri VirtanenAluevaaliehdokas kok.