Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tunnustukset
Periksiantamattomuus palkittiin: Pudasjärven kulttuuristipendi taiteilija Kari Tykkyläiselle – "Tehdään Pudasjärvestä kulttuurikaupunki!"

Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

06.12.2023 16:28
Tilaajille
Pudasjärven kaupungille valtakunnallista tunnustusta puurakentamisesta – kaupunginjohtaja Tomi Timonen vakuuttaa, että valitulla tiellä jatketaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le val­ta­kun­nal­lis­ta tun­nus­tus­ta puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen va­kuut­taa, että va­li­tul­la tiellä jat­ke­taan

21.11.2023 13:49
Tilaajille
Taivalkosen VPK Vuoden sopimuspalokunta: "He ovat tehneet osaltaan merkittävän työn yhteisönsä turvallisuuden takaamiseksi"

Tai­val­ko­sen VPK Vuoden so­pi­mus­pa­lo­kun­ta: "He ovat tehneet osal­taan mer­kit­tä­vän työn yh­tei­sön­sä tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si"

26.08.2023 17:43 1
Tilaajille
Kouvan kalastuskunta palkittiin Sarakylän Vattumarkkinoilla – Tunnustusta talkooinnosta ja Karhulan kunnostamisesta

Kouvan ka­las­tus­kun­ta pal­kit­tiin Sa­ra­ky­län Vat­tu­mark­ki­noil­la – Tun­nus­tus­ta tal­koo­in­nos­ta ja Kar­hu­lan kun­nos­ta­mi­ses­ta

20.08.2023 13:37
Tilaajille
Vuoden voimateko -palkinto viidelle pudasjärveläiselle – tunnustusta Voimaa Vanhuuteen -ohjelman toteuttamisesta

Vuoden voi­ma­te­ko -pal­kin­to vii­del­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le – tun­nus­tus­ta Voimaa Van­huu­teen -oh­jel­man to­teut­ta­mi­ses­ta

30.11.2022 05:00
Tilaajille
Jalavan pirtissä Taivalkoskella seisoo puinen pohjanpystykorva, jonka esikuva löytyi Savukoskelta – koiraharrastajien hankkeella halutaan nostaa esiin rodun suomalaiset juuret

Jalavan pir­tis­sä Tai­val­kos­kel­la seisoo puinen poh­jan­pys­ty­kor­va, jonka esikuva löytyi Sa­vu­kos­kel­ta – koi­ra­har­ras­ta­jien hank­keel­la ha­lu­taan nostaa esiin rodun suo­ma­lai­set juuret

21.11.2022 21:30
Tilaajille
Siuruan kylä menestyi Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2022 -kilpailussa – Kunniamaininta innostaa jatkamaan kylän kehittämistä, tätä kaikkea on suunnitelmissa

Siuruan kylä me­nes­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä 2022 -kil­pai­lus­sa – Kun­nia­mai­nin­ta in­nos­taa jat­ka­maan kylän ke­hit­tä­mis­tä, tätä kaikkea on suun­ni­tel­mis­sa

06.09.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kulttuuristipendit neljälle ansioituneelle toimijalle – stipendeillä tuetaan paikkakunnan aktiivisia kulttuurin tekijöitä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kult­tuu­ris­ti­pen­dit nel­jäl­le an­sioi­tu­neel­le toi­mi­jal­le – sti­pen­deil­lä tuetaan paik­ka­kun­nan ak­tii­vi­sia kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä

16.12.2020 14:11
Tilaajille
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkejä Pudasjärvelle – seitsemää ansioitunutta toimijaa muistettiin

Suomen lii­kun­ta­kult­tuu­rin ja ur­hei­lun an­sio­merk­ke­jä Pu­das­jär­vel­le – seit­se­mää an­sioi­tu­nut­ta toi­mi­jaa muis­tet­tiin

05.11.2020 14:59
Tilaajille