SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Ympäristö
Aluevaaliehdokkaat haluavat ilmasto- ja ympäristönäkökulman mukaan kaikkeen päätöksentekoon – vaalikonevastauksissa penätään myös suhteellisuudentajua

Alue­vaa­li­eh­dok­kaat ha­lua­vat il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­man mukaan kaik­keen pää­tök­sen­te­koon – vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sis­sa pe­nä­tään myös suh­teel­li­suu­den­ta­jua

13.01.2022 13:00
Tilaajille
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

18.08.2021 18:00
Tilaajille
Kymmenen haki Oulunkaaren ympäristöjohtajaksi – kolme kutsuttiin työhaastatteluun

Kym­me­nen haki Ou­lun­kaa­ren ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si – kolme kut­sut­tiin työ­haas­tat­te­luun

16.08.2021 06:00
Tilaajille
Paimenviikkojen suosio kestää ja Metsähallituksen lisäksi tarjolla on yksityisten yrittäjien lammaspaimenviikkoja – Mitä järjestelyjä vaaditaan paimenien pestaamiseen?

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­me­nien pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 16:00
Tilaajille
Syötteelle ensimmäinen matkailualan Green Key -ympäristösertifikaatti – yrittäjät Janne ja Terhi: "Hyvältä tuntuu, kun yrityksen kehittämisestä on saatu myös kansainvälinen tunnustus"

Syöt­teel­le en­sim­mäi­nen mat­kai­lu­alan Green Key -ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti – yrit­tä­jät Janne ja Terhi: "Hy­väl­tä tuntuu, kun yri­tyk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä on saatu myös kan­sain­vä­li­nen tun­nus­tus"

31.03.2021 07:26
Tilaajille
Pudasjärvelle on valittu uusi ympäristötarkastaja

Pu­das­jär­vel­le on valittu uusi ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja

30.01.2021 10:59
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan lisää vuodesta 2023 alkaen – Suomi äänesti esitystä vastaan

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

04.09.2020 07:17
Jotain kummaa Pietarilan uimarannalla – ”Potaskaa kelluu veden pinnalla ja haisee”

Jotain kummaa Pie­ta­ri­lan ui­ma­ran­nal­la – ”Po­tas­kaa kelluu veden pin­nal­la ja haisee”

21.11.2018 13:30
Hanhenmehtyy pysyy kiellettynä Pohjois-Suomessa

Han­hen­meh­tyy pysyy kiel­let­ty­nä Poh­jois-Suo­mes­sa

17.08.2017 10:00
Joutsen juuttui kalaverkkoon Naamankajärvellä – pelastuslaitos joutui lopettamaan linnun

Joutsen juuttui ka­la­verk­koon ­Naa­man­ka­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos joutui lo­pet­ta­maan linnun

14.08.2017 12:30
Kotkien riistakolmiolaskennat eivät lupaa hyvää – lähes munattomaksi veti

Kotkien riis­ta­kol­mio­las­ken­nat eivät lupaa hyvää – lähes mu­nat­to­mak­si veti

10.08.2017 07:30
Helleraja kävi lähellä – eikö Pudasjärvi saa yhtään hellepäivää tänä kesänä?

Hel­le­ra­ja kävi lä­hel­lä – eikö Pu­das­jär­vi saa yhtään hel­le­päi­vää tänä kesänä?

06.08.2017 16:30
Elokuu alkoi tietöillä – Kuusamontiellekin tulee uutta asvalttia

Elokuu alkoi tie­töil­lä – ­Kuu­sa­mon­tiel­le­kin tulee uutta as­valt­tia

03.08.2017 14:17
Seinää kaatuu syksyllä urakalla – Kurenalan koulun asuinrakennusta ei pureta ennen Eppuja

Seinää kaatuu syk­syl­lä ura­kal­la – Ku­re­na­lan koulun asuin­ra­ken­nus­ta ei pureta ennen Eppuja

02.08.2017 11:00
Tehdäänkö kalavallankumous?
Lukijalta

Teh­dään­kö ka­la­val­lan­ku­mous?

02.08.2017 10:00
Kaikki eivät ole vieläkään liittyneet järjestettyyn jätekuljetukseen – kovempia keinoja kaivataan

Kaikki eivät ole vie­lä­kään liit­ty­neet jär­jes­tet­tyyn jä­te­kul­je­tuk­seen – ko­vem­pia keinoja kai­va­taan

27.07.2017 10:00
Urakoitsija: Jätekuljetusten pitäisi nyt toimia normaalisti

Ura­koit­si­ja: Jä­te­kul­je­tus­ten pitäisi nyt toimia nor­maa­lis­ti

27.07.2017 10:00
Rapusaaliit myöhästyvät – viileä kesä viivyttää myös ravustuskautta

Ra­pu­saa­liit myö­häs­ty­vät – viileä kesä vii­vyt­tää myös ra­vus­tus­kaut­ta

27.07.2017 08:30
Lukijalta

Ka­las­ta­jat ros­kaa­vat Oh­tao­jal­la – "Tyh­jien olut­tölk­kien va­li­koi­ma on laa­jem­pi kuin lä­hi­kau­pois­sa"

26.07.2017 15:00
Mustikkasadosta keskinkertainen – viileä alkukesä viivyttää kypsymistä

Mus­tik­ka­sa­dos­ta kes­kin­ker­tai­nen – viileä al­ku­ke­sä vii­vyt­tää kyp­sy­mis­tä

26.07.2017 12:00