VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Tilaajille

Alue­vaa­li­eh­dok­kaat ha­lua­vat il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­man mukaan kaik­keen pää­tök­sen­te­koon – vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sis­sa pe­nä­tään myös suh­teel­li­suu­den­ta­jua

Moni Kalevan vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista pitää ympäristönäkökulmaa itsestäänselvyytenä. Osa katsoo, että hyvinvointialueen päätöksenteossa ratkaisevat muut asiat.

Ilmasto- ja ympäristönäkökulmat on syytä sisällyttää päätöksentekoon kautta linjan, katsoo Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaiden enemmistö.
Ilmasto- ja ympäristönäkökulmat on syytä sisällyttää päätöksentekoon kautta linjan, katsoo Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaiden enemmistö.
Kuva: Pekka Aho

Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaiden selvä enemmistö katsoo, että ilmasto- ja ympäristökysymykset tulee huomioida päätöksenteossa aihealueesta riippumatta.

Miltei kolme neljäsosaa Kalevan vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista on sitä mieltä, että ilmasto- ja ympäristönäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.