Veroprosentti
Verot säilyivät ennallaan Taivalkoskella – Painetta verojen korotuksille tulevaisuudessa on, ellei talouden tasapainottamiseen ryhdytä ajoissa.

Verot säi­lyi­vät en­nal­laan Tai­val­kos­kel­la – Pai­net­ta verojen ko­ro­tuk­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa on, ellei ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen ryhdytä ajois­sa.

21.11.2020 04:00
Tilaajille
Pudasjärven vuoden 2018 veroäyrit päätöksenteossa – kiinteistöveroprosentti nousemassa

Pu­das­jär­ven vuoden 2018 ve­ro­äy­rit pää­tök­sen­teos­sa – kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

26.10.2017 08:00
Pudasjärven kirkkovaltuusto päätti veroprosentiksi 1,5 – seurakuntavaalit tulossa ensi vuonna

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to päätti ve­ro­pro­sen­tik­si 1,5 – seu­ra­kun­ta­vaa­lit tulossa ensi vuonna

12.10.2017 09:00
Kiinteistöveroihin tulossa kiristyksiä – ainakin vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero nousee

Kiin­teis­tö­ve­roi­hin tulossa ki­ris­tyk­siä – ainakin va­paa-ajan asun­to­jen kiin­teis­tö­ve­ro nousee

13.10.2016 11:30