Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Verot säi­lyi­vät en­nal­laan Tai­val­kos­kel­la – Pai­net­ta verojen ko­ro­tuk­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa on, ellei ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen ryhdytä ajois­sa.

Taivalkoski

Tuloveroprosentiksi määrättiin Taivalkoskella edelleen 20,50. Valtuusto päätti veroprosenteista tiistain kokouksessaan. Taivalkosken kunnan toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 4,9 prosenttia tänä vuonna ja jatkovuosina 2021–2024 keskimäärin 2,2 prosenttia. Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuositietojen perusteella kuntatalouden toimintamenot ovat kasvaneet vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla vain 0,5 prosenttia eli viime vuosia maltillisemmin. Vaikkakin korona aiheuttaa merkittäviä kuluja, se myös tuo kuntatalouteen säästöjä joissakin toiminnoissa.

Keskustan valtuutettu Harri Karjalainen kantoi huolta kunnan heikentyvästä taloudesta.