Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Kirkkojen kellot soivat Ukrainan puolesta sodan vuosipäivänä ympäri maan, myös Pudasjärvellä

Kirk­ko­jen kellot soivat Uk­rai­nan puo­les­ta sodan vuo­si­päi­vä­nä ympäri maan, myös Pu­das­jär­vel­lä

20.02.2023 15:00
Kuusamossa aloittaa elokuussa uusi 150-paikkainen vastaanottokeskus – keskus toteutetaan hajatoteutusmallilla asuntoja vuokraamalla

Kuu­sa­mos­sa aloit­taa elo­kuus­sa uusi 150-paik­kai­nen vas­taan­ot­to­kes­kus – keskus to­teu­te­taan ha­ja­to­teu­tus­mal­lil­la asun­to­ja vuok­raa­mal­la

01.07.2022 14:41
Tilaajille
Kun maailma ei riitä – EU:n jäsenmaiden asukkaat ovat syyttöminä joutuneet maksajiksi tässä hullussa maailmantilanteessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun maailma ei riitä – EU:n jä­sen­mai­den asuk­kaat ovat syyt­tö­mi­nä jou­tu­neet mak­sa­jik­si tässä hul­lus­sa maail­man­ti­lan­tees­sa

11.05.2022 16:01
Tilaajille
Hanna Sarkkinen: Kriiseistä selvitään yhdessä – "Joudumme kaikki maksamaan Putinin hintoja"

Hanna Sark­ki­nen: Krii­seis­tä sel­vi­tään yhdessä – "­Jou­dum­me kaikki mak­sa­maan Putinin hin­to­ja"

28.04.2022 19:39
Tilaajille
Pudasjärven Suomi–Venäjä-seura haluaisi jatkaa sukukansatyötä: "Komilaiset ovat jo pitkään olleet siellä Venäjän ikeen alla"

Pu­das­jär­ven Suo­mi–­Ve­nä­jä-seu­ra ha­luai­si jatkaa su­ku­kan­sa­työ­tä: "Ko­mi­lai­set ovat jo pitkään olleet siellä Venäjän ikeen alla"

23.03.2022 16:49
Tilaajille
Miksi Venäjän hyökkäys hallitsee otsikoita, vaikka muuallakin tapetaan?
Kolumni

Miksi Venäjän hyök­käys hal­lit­see ot­si­koi­ta, vaikka muual­la­kin ta­pe­taan?

23.03.2022 13:01
Tilaajille
Emme ole hirviöitä
Kolumni

Emme ole hir­viöi­tä

02.03.2022 06:02
Kontiotuote vetäytyy Venäjän markkinoilta – "Venäjän toimet Ukrainassa eivät ole hyväksyttävissä, ja ne rikkovat kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia"

Kon­tio­tuo­te ve­täy­tyy Venäjän mark­ki­noil­ta – "­Ve­nä­jän toimet Uk­rai­nas­sa eivät ole hy­väk­syt­tä­vis­sä, ja ne rik­ko­vat kan­sain­vä­li­siä lakeja ja so­pi­muk­sia"

28.02.2022 10:12
Tilaajille