Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taksi
Korona kasvatti taksien ajamia Kela-kyytejä – ravintolakeikat vähenivät aukiolorajoitusten myötä

Korona kas­vat­ti taksien ajamia Ke­la-kyy­te­jä – ra­vin­to­la­kei­kat vä­he­ni­vät au­ki­olo­ra­joi­tus­ten myötä

21.10.2020 11:20
Tilaajille
Matkan varrella on sattunut monenlaista – miljoonien kilometrien taksimies Pentti Aarni jätti ajot nuoremmille

Matkan var­rel­la on sat­tu­nut mo­nen­lais­ta – mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies Pentti Aarni jätti ajot nuo­rem­mil­le

01.02.2019 09:00
Kuljetusyrittäjä Tapio Poijulasta Pudasjärven vuoden yrittäjä – esimerkillistä asiakaspalvelua

Kul­je­tus­yrit­tä­jä Tapio Poi­ju­las­ta Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – esi­mer­kil­lis­tä asia­kas­pal­ve­lua

14.11.2018 06:00
Pudasjärven takseilla vähän itse maksavia asiakkaita – kyytejä kuitenkin riittää nykyiselle automäärälle

Pu­das­jär­ven tak­seil­la vähän itse mak­sa­via asiak­kai­ta – kyytejä kui­ten­kin riittää ny­kyi­sel­le au­to­mää­räl­le

15.10.2017 10:00
Koulut vauhtiin tällä viikolla – taksiyrittäjä kertoo, millaisia kyyditettäviä Pudasjärven oppilaat ovat

Koulut vauh­tiin tällä vii­kol­la – tak­si­yrit­tä­jä kertoo, mil­lai­sia kyy­di­tet­tä­viä Pu­das­jär­ven op­pi­laat ovat

16.08.2017 07:00
Kutsuohjattu kuljetuspalvelu kokeiluun – Pudasjärven kaupungin ostama palveluliikenne menossa uusiksi

Kut­su­oh­jat­tu kul­je­tus­pal­ve­lu ko­kei­luun – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ostama pal­ve­lu­lii­ken­ne menossa uusiksi

21.06.2017 06:00