Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taipaleenharju
Havainnekuvat ja melulaskelmat kiinnostivat Hetekylässä – Aittovaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistumassa loppuvuodesta

Ha­vain­ne­ku­vat ja me­lu­las­kel­mat kiin­nos­ti­vat He­te­ky­läs­sä – Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti val­mis­tu­mas­sa lop­pu­vuo­des­ta

30.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Taipaleenharjun vesi tulee vielä keittää ennen käyttöä – vesiosuuskunnan kaivoon pääsi sulamisvesiä

Tai­pa­leen­har­jun vesi tulee vielä keittää ennen käyttöä – ve­si­osuus­kun­nan kaivoon pääsi su­la­mis­ve­siä

08.05.2023 16:36
Tilaajille
Taipaleenharjussa osittainen vedenkäyttökielto – vedenottamon kaivoon päässyt pintavettä

Tai­pa­leen­har­jus­sa osit­tai­nen ve­den­käyt­tö­kiel­to – ve­den­ot­ta­mon kaivoon päässyt pin­ta­vet­tä

04.05.2023 11:35
Silmiä avaava yleisötilaisuus Aittovaaran tuulivoimahankkeesta – Järkytys oli kova, kun tajusimme, että myllyt tulevat ihan talojen läheisyyteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Silmiä avaava ylei­sö­ti­lai­suus Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta – Jär­ky­tys oli kova, kun ta­ju­sim­me, että myllyt tulevat ihan talojen lä­hei­syy­teen

21.04.2023 14:45
Tilaajille
Pudasjärven Aittovaaran alueella tutkimuksia meneillään – Suunnitelmissa 29 tuulivoimalan rakentaminen, katso kartta

Pu­das­jär­ven Ait­to­vaa­ran alueel­la tut­ki­muk­sia me­neil­lään – Suun­ni­tel­mis­sa 29 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen, katso kartta

18.04.2023 15:42
Tilaajille
Kymppikilon hauki saaliiksi Ontamojärvellä – Kalastaja: "nostokoukku leukaan kiinni ja tuuralla samalla avantoa isommaksi"

Kymp­pi­ki­lon hauki saa­liik­si On­ta­mo­jär­vel­lä – Ka­las­ta­ja: "nos­to­kouk­ku leukaan kiinni ja tuu­ral­la samalla avantoa isom­mak­si"

14.04.2023 13:45
Tilaajille
Oulusta Pudasjärvelle palannut muotoilija Asko Lax: "Haave klassikkotuotteesta on lähempänä kuin koskaan" – Pudasjärven Taipaleenharjuun valmistuu designhuonekalujen verstas

Oulusta Pu­das­jär­vel­le pa­lan­nut muo­toi­li­ja Asko Lax: "Haave klas­sik­ko­tuot­tees­ta on lä­hem­pä­nä kuin kos­kaan" – Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­juun val­mis­tuu de­sign­huo­ne­ka­lu­jen verstas

14.10.2022 13:00
Tilaajille
Kesäsarjan avausjuttu: Taipaleenharjun mänty – vankkaoksainen mänty, jonka päälle saksalaiset sotilaat ovat kiivenneet ja tähystäneet suon yli suomalaisia joukkoja

Ke­sä­sar­jan avaus­jut­tu: Tai­pa­leen­har­jun mänty – vank­ka­ok­sai­nen mänty, jonka päälle sak­sa­lai­set so­ti­laat ovat kii­ven­neet ja tä­hys­tä­neet suon yli suo­ma­lai­sia jouk­ko­ja

06.06.2021 09:00
Tilaajille
Taipaleenharjuun saapui jokakeväinen tulva – "Onhan niitä toki ollut isompiakin"

Tai­pa­leen­har­juun saapui jo­ka­ke­väi­nen tulva – "Onhan niitä toki ollut isom­pia­kin"

26.05.2021 04:00
Tilaajille
”Pidän valoista ja tykkään laittaa valoja ulos kun pimeä aika tulee”, kertoo Anja Jussila – näin hänen pihansa loistaa Pudasjärven Taipaleenharjussa

”Pidän va­lois­ta ja tykkään laittaa valoja ulos kun pimeä aika tulee”, kertoo Anja Jussila – näin hänen pihansa loistaa Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­jus­sa

24.12.2020 04:00
Tilaajille