Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Ke­sä­sar­jan avaus­jut­tu: Tai­pa­leen­har­jun mänty – vank­ka­ok­sai­nen mänty, jonka päälle sak­sa­lai­set so­ti­laat ovat kii­ven­neet ja tä­hys­tä­neet suon yli suo­ma­lai­sia jouk­ko­ja

Pudasjärvi

Iijokiseudun uudessa kesäsarjassa tutustutaan Pudasjärven kylien ainutlaatuisiin kohteisiin. Se voi olla jokin kylälle ominainen asia, historiallinen kohde, erikoinen luonnon luoma paikka tai ihmisen tekemä rakenne, jonka tarinan lähinnä kyläläiset tietävät.

Kesäsarjan avausjutussa tutustutaan Taipaleenharjusta löytyvään mäntyyn. Kyseinen mänty ei ole mikä tahansa puu, vaan siinä näkyy yhä 80 vuoden jälkeen vanhat saksalaisten sotilaiden tekemät jäljet.