Syyria
Rimminkankaalla järjestetään keskiviikkona tavarakeräys pakolaisperheille

Rim­min­kan­kaal­la jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na ta­va­ra­ke­räys pa­ko­lais­per­heil­le

22.08.2017 14:30
Pakolaisperheet asuivat leirillä kolme vuotta – uusille pudasjärveläisille tärkeintä on turva ja työ

Pa­ko­lais­per­heet asuivat lei­ril­lä kolme vuotta – uusille pu­das­jär­ve­läi­sil­le tär­kein­tä on turva ja työ

12.08.2017 14:00
Pudasjärveläisille järjestetään Syyria-info – maahanmuuttaja kertomassa kokemuksistaan

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le jär­jes­te­tään Syy­ria-in­fo – maa­han­muut­ta­ja ker­to­mas­sa ko­ke­muk­sis­taan

01.08.2017 12:00
Kirkonkelloja soitetaan Syyrian Aleppon uhrien muistoksi – Pudasjärven ja Taivalkosken kellotapuleissa soi päivittäin

Kir­kon­kel­lo­ja soi­te­taan Syyrian Aleppon uhrien muis­tok­si – Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken kel­lo­ta­pu­leis­sa soi päi­vit­täin

13.10.2016 15:00