Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Pudasjärven kotiseutumuseo
Kuukausi
Pudasjärvellä juhlistettiin kansallispuvun syntymäpäivää – Rakkaille puvuille toivotaan enemmän käyttöä: "Olisi paljon mukavampi, jos olisi enemmän tilaisuuksia, joissa pukua voisi käyttää"

Pu­das­jär­vel­lä juh­lis­tet­tiin kan­sal­lis­pu­vun syn­ty­mä­päi­vää – Rak­kail­le pu­vuil­le toi­vo­taan enemmän käyt­töä: "Olisi paljon mu­ka­vam­pi, jos olisi enemmän ti­lai­suuk­sia, joissa pukua voisi käyt­tää"

09.08.2022 05:00
Tilaajille
Arkiston aarre Iijokiseutu: Museoilta Pudasjärven kotiseutumuseolla

Ar­kis­ton aarre Ii­jo­ki­seu­tu: Mu­seoil­ta Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seol­la

29.07.2022 17:30
Pudasjärven historia yhdessä museossa – museoalue on yksi laajimpia kotiseutumuseoita Suomessa

Pu­das­jär­ven his­to­ria yhdessä mu­seos­sa – ­mu­seoa­lue on yksi laa­jim­pia ko­ti­seu­tu­mu­seoi­ta Suo­mes­sa

27.07.2022 11:14
Tilaajille
Menneitä ja tulevia juhlittiin museolla – Vesa Riekki juhlapuheessaan: "Toivotetaan tänne tulevat ja sitä miettivät leveällä sylillä tervetulleiksi."

Men­nei­tä ja tulevia juh­lit­tiin mu­seol­la – Vesa Riekki juh­la­pu­hees­saan: "Toi­vo­te­taan tänne tulevat ja sitä miet­ti­vät le­veäl­lä sylillä ter­ve­tul­leik­si."

27.07.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kotiseutuviikon pääjuhla

Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­vii­kon pää­juh­la

26.07.2022 18:23
Vanhemmat
Pudasjärven perinteinen kotiseutuviikko käynnistyi mukavasti näytelmän merkeissä – luvassa monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille

Pu­das­jär­ven pe­rin­tei­nen ko­ti­seu­tu­viik­ko käyn­nis­tyi mu­ka­vas­ti näy­tel­män mer­keis­sä – luvassa mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa kai­ken­ikäi­sil­le

18.07.2022 15:20
Tilaajille
Pudasjärven kotiseutumuseo yksi Suomen parhaista – suunnitteilla lato maatalouskoneille

Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seo yksi Suomen par­hais­ta – ­suun­nit­teil­la lato maa­ta­lous­ko­neil­le

25.07.2021 14:00
Tilaajille
Kotiseutuviikon tapahtumat keränneet yleisöä – Birgit Tolonen: "On mukavaa, kun tehdään yhdessä"

Ko­ti­seu­tu­vii­kon ta­pah­tu­mat ke­rän­neet yleisöä – Birgit To­lo­nen: "On mu­ka­vaa, kun tehdään yh­des­sä"

24.07.2021 13:13
Tilaajille
Kotiseutuviikko käynnistyi Pudasjärvellä – pääesiintyjä muusikko Julius Rantala

Ko­ti­seu­tu­viik­ko käyn­nis­tyi Pu­das­jär­vel­lä – pää­esiin­ty­jä muu­sik­ko Julius Rantala

19.07.2021 15:40
Museovirastolta avustusta Pudasjärven kotiseutumuseolle – viljamakasiinin sisävalaistuksen uusiminen jatkuu kesällä

Mu­seo­vi­ras­tol­ta avus­tus­ta Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seol­le – vil­ja­ma­ka­sii­nin si­sä­va­lais­tuk­sen uu­si­mi­nen jatkuu kesällä

20.04.2021 10:32
Tilaajille
Tällaiset olivat Pudasjärven kotiseutumuseon avajaiset 60 vuotta sitten – katso historialliset kuvat juhlasta

Täl­lai­set olivat Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seon ava­jai­set 60 vuotta sitten – katso his­to­rial­li­set kuvat juh­las­ta

27.08.2020 07:00