Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Osuuskauppa Arina
Pudasjärven 4H-yhdistykselle Arinan tukea – Osuuskauppa jakanut toimialueelleen vuosien aikana jo ennätyksellisesti yli miljoona euroa

Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le Arinan tukea – O­suus­kaup­pa jakanut toi­mi­alueel­leen vuosien aikana jo en­nä­tyk­sel­li­ses­ti yli mil­joo­na euroa

11.12.2023 12:24
Tilaajille
Arina lahjoittaa lasten ja nuorten toimintaan – Jaossa 50 000 euroa, josta päätetään äänestyksellä

Arina lah­joit­taa lasten ja nuorten toi­min­taan – Jaossa 50 000 euroa, josta pää­te­tään ää­nes­tyk­sel­lä

08.05.2023 09:52
Tilaajille
Miksi hotelliketjut eivät investoi Posiolle? – Riisitunturin ja Korouoman kävijöistä suurin osa yöpyy muualla, kun pitäjän tarjoamien majoituskohteiden määrä ei riitä alkuunkaan tyydyttämään kysyntää
Kolumni

Miksi ho­tel­li­ket­jut eivät in­ves­toi Po­siol­le? – Rii­si­tun­tu­rin ja Ko­rouo­man kä­vi­jöis­tä suurin osa yöpyy muual­la, kun pitäjän tar­joa­mien ma­joi­tus­koh­tei­den määrä ei riitä al­kuun­kaan tyy­dyt­tä­mään ky­syn­tää

26.04.2023 04:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan myynti kasvoi viime vuonna – matkailu- ja ravitsemustoiminta koheni eniten

Osuus­kaup­pa Arinan myynti kasvoi viime vuonna – mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mus­toi­min­ta koheni eniten

14.02.2023 06:00
Tilaajille
Arinalta tukea Pudasjärven 4H-yhdistykselle ja Hetekylän nuorisoseuralle  – tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten parissa toimivat yhteisöt

Ari­nal­ta tukea Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le ja He­te­ky­län nuo­ri­so­seural­le – tukea voivat hakea poh­jois­suo­ma­lai­set lasten ja nuorten parissa toi­mi­vat yh­tei­söt

08.12.2022 13:01
Tilaajille

Arinan tukea Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joil­le – Osuus­kaup­pa jakoi 50 000 euroa lapsi- ja nuo­ri­so­työ­hön

03.06.2022 10:32
Pudasjärveltä kaksi Arinan edustajistoon

Pu­das­jär­vel­tä kaksi Arinan edus­ta­jis­toon

27.04.2022 16:25
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan uudeksi toimitusjohtajaksi pitkän uran S-ryhmässä tehnyt Reima Loukkola – Veli-Matti Puutio jää eläkkeelle vuodenvaihteessa

Osuus­kaup­pa Arinan uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si pitkän uran S-ryh­mäs­sä tehnyt Reima Louk­ko­la – Ve­li-Mat­ti Puutio jää eläk­keel­le vuo­den­vaih­tees­sa

14.04.2021 10:40