Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Nuorisoseurat

Arto Liekola Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen Liiton johtoon

28.11.2023 11:24
"Meille on tärkeää edustaa kotipitäjän nuorisoseuraa, ja haluamme pitää tuota lippua korkealla" – Kansantanssiryhmä Flikat esiintyy torstaina Päätaloviikolla Pölkky-teatterilla ja juhlistaa samalla Taivalkosken nuorisoseuran 125-vuotista taivalta

"Meille on tärkeää edustaa ko­ti­pi­tä­jän nuo­ri­so­seu­raa, ja ha­luam­me pitää tuota lippua kor­keal­la" – Kan­san­tans­si­ryh­mä Flikat esiin­tyy tors­tai­na Pää­ta­lo­vii­kol­la Pölk­ky-teat­te­ril­la ja juh­lis­taa samalla Tai­val­kos­ken nuo­ri­so­seuran 125-vuo­tis­ta tai­val­ta

04.07.2023 12:23
Tilaajille
"Nyt on tuhannen taalan paikka kolmannen sektorin toiminnalle", toteaa Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen liiton toiminnanjohtaja Timo Nevanperä

"Nyt on tu­han­nen taalan paikka kol­man­nen sek­to­rin toi­min­nal­le", toteaa Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen liiton toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Ne­van­pe­rä

15.08.2022 06:00
Tilaajille
Lumikuorman alle hautautunut Hampushalli rakennettiin uudelleen ja ovet ovat viimein avoinna Iinattijärvellä – takana 132 talkookertaa ja yli 4000 talkootuntia

Lu­mi­kuor­man alle hau­tau­tu­nut Ham­pus­hal­li ra­ken­net­tiin uu­del­leen ja ovet ovat viimein avoinna Ii­nat­ti­jär­vel­lä – takana 132 tal­koo­ker­taa ja yli 4000 tal­koo­tun­tia

20.06.2022 15:55 1
Tilaajille

Arto Liekola Pu­das­jär­vel­tä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­seu­ro­jen liiton hal­li­tuk­seen

07.12.2021 08:00
Nuorisoseurat ikääntyvät pirteästi – Toiminnanjohtaja Timo Nevanperä: "Nyt on menossa talojen peruskorjaus ja rakentamisboomi"

Nuo­ri­so­seurat ikään­ty­vät pir­teäs­ti – Toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Ne­van­pe­rä: "Nyt on menossa talojen pe­rus­kor­jaus ja ra­ken­ta­mis­boo­mi"

30.10.2021 11:00
Tilaajille
Taloudellisesti korona-aika on ollut yhdistyksille raskas, mutta kuten Nuorisoseurojen Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnanjohtaja Timo Nevanperä toteaa: nuorisoseurat ovat selvinneet pahemmistakin ajoista.
Pääkirjoitus

Ta­lou­del­li­ses­ti ko­ro­na-ai­ka on ollut yh­dis­tyk­sil­le raskas, mutta kuten Nuo­ri­so­seu­ro­jen Poh­jois-Poh­jan­maan liiton toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Ne­van­pe­rä toteaa: nuo­ri­so­seurat ovat sel­vin­neet pa­hem­mis­ta­kin ajois­ta.

27.10.2021 04:00
Seurantaloille myönnettiin korjausavustuksia – Pudasjärvellä avustuspotti Iinattijärven nuorisoseuralle

Seu­ran­ta­loil­le myön­net­tiin kor­jaus­avus­tuk­sia – Pu­das­jär­vel­lä avus­tus­pot­ti Ii­nat­ti­jär­ven nuo­ri­so­seural­le

07.04.2021 13:40
Tilaajille
Kun Hampushalli romahti lumikuorman alla, oli se Iinattijärven nuorisoseuralle kova isku – nyt yksi Pudasjärven suosituimmista tanssipaikoista on heräämässä eloon

Kun Ham­pus­hal­li romahti lu­mi­kuor­man alla, oli se Ii­nat­ti­jär­ven nuo­ri­so­seural­le kova isku – nyt yksi Pu­das­jär­ven suo­si­tuim­mis­ta tans­si­pai­kois­ta on he­rää­mäs­sä eloon

26.09.2020 07:00
Tilaajille