Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Seu­ran­ta­loil­le myön­net­tiin kor­jaus­avus­tuk­sia – Pu­das­jär­vel­lä avus­tus­pot­ti Ii­nat­ti­jär­ven nuo­ri­so­seural­le

Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Toinen pääty vuonna 1972 rakennetusta kaarihallista on edelleen pystyssä. Toisessa päässä on viime vuosien aikana rakennettu Hampushallin uudisosa.
Toinen pääty vuonna 1972 rakennetusta kaarihallista on edelleen pystyssä. Toisessa päässä on viime vuosien aikana rakennettu Hampushallin uudisosa.
Kuva: Ritva Kinnula

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt seurantaloille korjausavustuksia.

Pudasjärvellä avustusta sai yksi kohde, sillä Iinattijärven nuorisoseuralle myönnettiin 7 500 euron suuruinen avustussumma.