Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Vesihuolto
Ely-keskusten lausunnot erimielisiä Oulun Viinivaara -hankkeesta – Varsinais-Suomi pitää luonnonsuojelulain vastaisena, Pohjois-Pohjanmaan mukaan parantaisi Oulun vesihuoltoa

Ely-kes­kus­ten lau­sun­not eri­mie­li­siä Oulun Vii­ni­vaa­ra -hank­kees­ta – Var­si­nais-Suo­mi pitää luon­non­suo­je­lu­lain vas­tai­se­na, Poh­jois-Poh­jan­maan mukaan pa­ran­tai­si Oulun ve­si­huol­toa

09.01.2024 09:11 1
Tilaajille
Viinivaara-tarinan juoni on pysynyt vuodesta toiseen samana – olisiko jo aika kääntää sivua
Pääkirjoitus

Vii­ni­vaa­ra-ta­ri­nan juoni on pysynyt vuo­des­ta toiseen samana – olisiko jo aika kääntää sivua

29.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Kaupunki rakennuttaa Syötteelle vesihuoltolinjoja uusien vapaa-ajan asuntojen tarpeisiin – lisäksi Luppoveden huoltorakennus saa pian vesivessan

Kau­pun­ki ra­ken­nut­taa Syöt­teel­le ve­si­huol­to­lin­jo­ja uusien va­paa-ajan asun­to­jen tar­pei­siin – lisäksi Lup­po­ve­den huol­to­ra­ken­nus saa pian ve­si­ves­san

30.08.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki osallistuu Nivankankaan vesihuollon rakentamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki osal­lis­tuu Ni­van­kan­kaan ve­si­huol­lon ra­ken­ta­mi­seen

23.06.2023 09:00
Tilaajille
Pudasjärven Vesiosuuskunta rakentaa uuden vedenottamon Törrönkankaalle – näin suunnitelmista kertoo toukokuun alussa työnsä aloittanut toimitusjohtaja Pertti Sipola

Pu­das­jär­ven Ve­sio­suus­kun­ta ra­ken­taa uuden ve­de­not­ta­mon Tör­rön­kan­kaal­le – näin suun­ni­tel­mis­ta kertoo tou­ko­kuun alussa työnsä aloit­ta­nut toi­mi­tus­joh­ta­ja Pertti Sipola

20.06.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen nimi muuttuu – uusi nimi on Syötteen vesihuoltolaitos

Syöt­teen vesi- ja vie­mä­ri­lai­tok­sen nimi muuttuu – uusi nimi on Syöt­teen ve­si­huol­to­lai­tos

26.11.2022 14:06
Tilaajille
Koillismaalla vesihuollon varautumista parannettiin  kaksivuotisessa hankkeessa – vesilaitoksille muun muassa vesisäiliöitä ja desinfiointivälineistöä

Koil­lis­maal­la ve­si­huol­lon va­rau­tu­mis­ta pa­ran­net­tiin kak­si­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa – ­ve­si­lai­tok­sil­le muun muassa ve­si­säi­liöi­tä ja de­sin­fioin­ti­vä­li­neis­töä

30.11.2021 09:00
Tilaajille
Vesijohtoverkosto rapistuu kaikkialla – lisää rahaa tarvitaan vesihuollon varmistamiseen

Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

29.11.2021 09:20
Tilaajille
Hyvä hanke, jota korona vesitti – Koillismaan pienten vesilaitosten kehittämishanke päättymässä ilman suurta huipennusta

Hyvä hanke, jota korona vesitti – Koil­lis­maan pienten ve­si­lai­tos­ten ke­hit­tä­mis­han­ke päät­ty­mäs­sä ilman suurta hui­pen­nus­ta

23.09.2021 13:01
Tilaajille