Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eläimet
Pudasjärven Aittojärven villikissapopulaation loukutus onnistui – yhteensä 16 kissaa saatiin pyydystettyä

Pu­das­jär­ven Ait­to­jär­ven vil­li­kis­sa­po­pu­laa­tion lou­ku­tus on­nis­tui – yh­teen­sä 16 kissaa saatiin pyy­dys­tet­tyä

08.12.2023 12:00
Tilaajille
Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla – Talvella on odotettavissa taimituhoja ja myyräkuumetta

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

27.11.2023 15:00
Puolangalta löytyi jättiraakku – "Kukaties maailman suurin"

Puo­lan­gal­ta löytyi jät­ti­raak­ku – "Ku­ka­ties maail­man suurin"

25.11.2023 18:00
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

21.10.2023 10:00
Tilaajille
Pudasjärven Aittojärvellä elää villikissapopulaatio – eläinlääkärin päätöksellä kissoja aletaan loukuttaa

Pu­das­jär­ven Ait­to­jär­vel­lä elää vil­li­kis­sa­po­pu­laa­tio – eläin­lää­kä­rin pää­tök­sel­lä kissoja aletaan lou­kut­taa

13.10.2023 12:00
Tilaajille
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia elin­ym­pä­ris­töil­le

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Perhoskesä on ollut erinomainen, ja runsaat sateet lupailevat suotuisaa loppukesää kimalaisille

Per­hos­ke­sä on ollut eri­no­mai­nen, ja runsaat sateet lu­pai­le­vat suo­tui­saa lop­pu­ke­sää ki­ma­lai­sil­le

27.08.2023 17:55
Tilaajille
Kansalliseen vieraslajiluetteloon lisättiin uusia lajeja – haitallisia vieraslajeja torjumalla suojellaan alkuperäistä eliöstöä

Kan­sal­li­seen vie­ras­la­ji­luet­te­loon li­sät­tiin uusia lajeja – hai­tal­li­sia vie­ras­la­je­ja tor­ju­mal­la suo­jel­laan al­ku­pe­räis­tä eliös­töä

20.08.2023 15:00
Tilaajille
Näin löytöeläintoiminta on yllättänyt yrittäjän – vuoden alusta toimintaa pyörittänyt Christa van der Vegt on työskennellyt pitkään eläinten parissa

Näin löy­tö­eläin­toi­min­ta on yl­lät­tä­nyt yrit­tä­jän – vuoden alusta toi­min­taa pyö­rit­tä­nyt Christa van der Vegt on työs­ken­nel­lyt pitkään eläin­ten parissa

08.08.2023 12:00
Tilaajille
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 15:00
Tilaajille
Eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin tulee uusia vaatimuksia, kun uusi eläinten hyvinvointilaki tulee vuodenvaihteessa voimaan

Eläin­ten ve­den­saan­tiin ja pi­to-olo­suh­tei­siin tulee uusia vaa­ti­muk­sia, kun uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tulee vuo­den­vaih­tees­sa voimaan

12.07.2023 15:49
Kuuma ja kuiva kesä on riehaannuttanut tuhohyönteiset – Ruskomäntypistiäinen aiheuttanut jo laajoja metsätuhoja

Kuuma ja kuiva kesä on rie­haan­nut­ta­nut tu­ho­hyön­tei­set – Rus­ko­män­ty­pis­tiäi­nen ai­heut­ta­nut jo laajoja met­sä­tu­ho­ja

11.07.2023 17:45
Tilaajille
Haaveammatista ura ja oma yritys – Kiiminkiin avattu eläinlääkäriasema on pudasjärveläisen Miia Hemmilän tuore yritys

Haa­ve­am­ma­tis­ta ura ja oma yritys – Kii­min­kiin avattu eläin­lää­kä­ri­ase­ma on pu­das­jär­ve­läi­sen Miia Hem­mi­län tuore yritys

01.07.2023 12:00
Tilaajille
Harjat hulmusivat ja kaviot kopsahtelivat Horse match showssa Pudasjärven Jyrkkäkoskella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Harjat hul­mu­si­vat ja kaviot kop­sah­te­li­vat Horse match showssa Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­kos­kel­la

14.06.2023 11:01
Tilaajille
Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suosituimmat nimet? – Hirsikampuksen koululaisten suuri koira- ja kissatutkimus paljastaa paljon tietoa pudasjärveläisten lemmikeistä, katso kuvat suloisista rapsuteltavista

Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suo­si­tuim­mat nimet? – Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lais­ten suuri koira- ja kis­sa­tut­ki­mus pal­jas­taa paljon tietoa pu­das­jär­ve­läis­ten lem­mi­keis­tä, katso kuvat su­loi­sis­ta rap­su­tel­ta­vis­ta

09.06.2023 10:41
Muurahaiskuningatar ei stressaa, jos kilpailija haiseekin sukulaiselta – Muurahaispesässä työläisen tehtävä on auttaa äitiään lisääntymään

Muu­ra­hais­ku­nin­ga­tar ei stres­saa, jos kil­pai­li­ja hai­see­kin su­ku­lai­sel­ta – Muu­ra­hais­pe­säs­sä työ­läi­sen tehtävä on auttaa äitiään li­sään­ty­mään

23.04.2023 08:00
Tilaajille
Punkit heräilevät talvihorroksestaan, mutta lumen läpi ne eivät kaivaudu

Punkit he­räi­le­vät tal­vi­hor­rok­ses­taan, mutta lumen läpi ne eivät kai­vau­du

20.04.2023 11:21
Tilaajille
Susirajan tällä puolen – Kuinka villi on pohjolani, josta pedot puuttuvat?
Kolumni

Su­si­ra­jan tällä puolen – Kuinka villi on poh­jo­la­ni, josta pedot puut­tu­vat?

19.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto on myöhässä – Muuton odotetaan vilkastuvan pääsiäisenä, ensimmäiset mustarastaat ja sepelkyyhkyt saapuivat jo Pohjois-Pohjanmaalle

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to on myö­häs­sä – Muuton odo­te­taan vil­kas­tu­van pää­siäi­se­nä, en­sim­mäi­set mus­ta­ras­taat ja se­pel­kyyh­kyt saa­pui­vat jo Poh­jois-Poh­jan­maal­le

09.04.2023 12:00
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle –  Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

23.03.2023 21:35
Tilaajille