VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Liikennejärjestelyt
Varsitie korjataan,  muutetaan kaduksi ja otetaan kaupungin hoitovastuulle

Var­si­tie kor­ja­taan, muu­te­taan kaduksi ja otetaan kau­pun­gin hoi­to­vas­tuul­le

10.03.2021 14:09
Tilaajille
Uusi reitti ympyrästä kohti Oulua – Valtatien kiertoliittymän alikulkusiltojen valutyöt valmiina, Nortamontieltä liittymä Koillisväylälle

Uusi reitti ym­py­räs­tä kohti Oulua – Val­ta­tien kier­to­liit­ty­män ali­kul­kusil­to­jen va­lu­työt val­mii­na, Nor­ta­mon­tiel­tä liit­ty­mä Koil­lis­väy­läl­le

19.11.2020 14:00
Tilaajille
Ympyrät alkavat valmistua – valtatien suuren kiertoliittymän rakentaminen saatetaan loppuun ensi kesänä

Ympyrät alkavat val­mis­tua – val­ta­tien suuren kier­to­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen saa­te­taan loppuun ensi kesänä

16.10.2020 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kiertoliittymät alkavat valmistua

Pu­das­jär­ven kier­to­liit­ty­mät alkavat val­mis­tua

14.10.2020 20:16
Tilaajille
Kivi Kiinasta ja Portugalista – uutta reunakiveä Pudasjärven liikennejärjestelyissä liki kolme kilometriä.

Kivi Kii­nas­ta ja Por­tu­ga­lis­ta – uutta reu­na­ki­veä Pu­das­jär­ven lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä liki kolme ki­lo­met­riä.

10.09.2020 07:00
Tilaajille
Hyvän olon keskus ja valtatien kiertoliittymä -työmaa

Hyvän olon keskus ja val­ta­tien kier­to­liit­ty­mä -työmaa

08.09.2020 15:00
Tilaajille
Kiertoliittymä rakenteilla Pudasjärven Kurenalus syksy 2020

Kier­to­liit­ty­mä ra­ken­teil­la Pu­das­jär­ven Ku­re­na­lus syksy 2020

27.08.2020 11:40
Kurenalan tieremontti 5,7 miljoonaa euroa – kaupunki vastaa liikennejärjestelyjen kuluista täysimääräisesti

Ku­re­na­lan tie­re­mont­ti 5,7 mil­joo­naa euroa – kau­pun­ki vastaa lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen ku­luis­ta täy­si­mää­räi­ses­ti

27.08.2020 10:54
Tilaajille
Uutta keskustaa Kuusamontien varteen – jäähallin rakentamisen aloitus mahdollista jo ensi keväänä

Uutta kes­kus­taa Kuu­sa­mon­tien varteen – jää­hal­lin ra­ken­ta­mi­sen aloitus mah­dol­lis­ta jo ensi keväänä

14.11.2018 06:00