Uutta kes­kus­taa Kuu­sa­mon­tien varteen – jää­hal­lin ra­ken­ta­mi­sen aloitus mah­dol­lis­ta jo ensi keväänä

Havainnekuva Valtatie 20:n varresta lähitulevaisuudessa. Punakattoisina uudisrakennukset, joista ylhäällä, nykyisen Kurenalan koulun paikalle tuleva monitoimitalo Hyvänolonkeskus. Suurin rakennus kuvan keskellä on jäähalli. Sen ja Vianorin väliin on kaavoitettu liikerakennuksia.
Havainnekuva Valtatie 20:n varresta lähitulevaisuudessa. Punakattoisina uudisrakennukset, joista ylhäällä, nykyisen Kurenalan koulun paikalle tuleva monitoimitalo Hyvänolonkeskus. Suurin rakennus kuvan keskellä on jäähalli. Sen ja Vianorin väliin on kaavoitettu liikerakennuksia.
Kuva: Sweco Oy

Pudasjärven ydinkeskustan kohdalla Valtatie 20 liittymävaihtoehtojen vertailu ja aluevaraussuunnittelu on edennyt Kurenalan osayleiskaavoituksen taustaselvittelyksi.

Ensimmäinen kaavaluonnos pidettiin nähtävänä viime kesänä ja järjestettiin esittelytilaisuus osallisille syyskuussa. Kirjallisia mielipiteitä jätettiin viisi kappaletta ja muita kirjattiin ylös esittelytilaisuudessa.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus kiinnitti lausunnossaan huomiota lähinnä pysäköintialueiden järjestämiseen, liikennealueen rajauksiin ja liittymien sijoitteluun sekä kevyenliikenteen yhteyksiin. Caruna pyytää varaamaan tarvittavat maa-alueet nykyisille ja siirrettäville puistomuuntamoille.

Pudasjärven vesiosuuskunnan mukaan kaavaratkaisu on vesihuoltolaitoksen kannalta kallis ja muutoksista aiheutuvat kustannukset on korvattava täysimääräisesti. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen lausunnossa korostettiin tulvariskiä ja hulevesijärjestelyitä.

Lausuntojen, mielipiteiden ja selvitysten pohjalta on kaavan laatija päivittänyt kaavaehdotuksen, jossa Rimmintien-Varsitien risteysaluetta on muutettu. Risteykseen on laitettu kiertoliittymä ja liikekortteli on muutettu puistoksi.

Pilliahontien ja uuden Varsitien yhteyden linjauksia on tarkistettu ja Pistotie palautettu. Valtatien liikennealuetta on tarkennettu kiertoliittymän kohdalla ja ns. Vianorin korttelin myymälätilojen osuus on nostettu 25 prosentista 35:een.

Varsitie jää poistumisrampiksi pohjoisen suuntaan ja Naamangantielle rakennetaan uusi katuyhteys lämpövoimalan pohjoispuolelta. Taajaman sisäisen liikenteen solmukohta syntyy Rimmintien risteykseen, joka siirtyy lännemmäksi.

Kaupunginhallituksen seuraavana tehtävänä on asettaa uusi kaavaehdotus nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaavalla muodostetaan uusi sisääntulotie Pudasjärven keskustaajamaan, sillä nykyinen liittymä on katsottu takaperoiseksi, huomaamattomaksi ja olevan liian lähellä siltaa.

Vireillä kaupungissa on jäähallihanke, monitoimitalo ja terveyskeskuksen uusimistarve sisäilmaongelmien takia. Kaava mahdollistaa mittavien hirsirakennusten rakentamisen VT 20:n varteen. Lisäksi tulee myös muutamia liiketontteja.

– Tarpeet voidaan toteuttaa muodostamalla uutta keskustaa Kuusamontien varteen, johon on jo aiemmin asettunut uimahalli-liikuntasali-kirjasto sekä joen taakse koulukeskus, kaavaselostuksessa todetaan.

Hankkeen toteutus voi käynnistyä kaavaselostuksen mukaan heti asemakaavan ja tiesuunnitelman saatua lainvoiman keväällä 2019.

Rakentamisen ennakoidaan käynnistyvän Pilliahontieltä, jolta saadaan yhteys uusittavan lämpövoimalan ja uuden jäähallin työmaille. Uuden sisääntulotien rakentaminen voidaan aloittaa taajaman suunnasta, mikä mahdollistaa myös hyvinvointikeskuksen rakentamisen käynnistymisen

Kiertoliittymän ja kevytliikenteen alikäytävien rakentaminen siirtynee vuosille 2020-21, samoin Naamangantien, Sähkötien ja poistumisrampin rakentaminen.

Ehdotetun aikataulun mukaan kaupunginvaltuuston on mahdollista hyväksyä asemakaavan muutos jo joulukuussa. Jos valituksia ei tule, kaupunginhallitus voi kuuluttaa sen voimaan tammi-helmikuussa 2019.

Kurenalan uuden liikennejärjestelmän ja sen ympäristön maankäytön suunnittelussa on tehty ratkaisuja, jotka aiheuttavat merkittäviä muutoksia myös muuhun yleiskaavoitukseen. Kaavan laatija on laatinut uuden kaavaehdotuksen myös muille muutoksenalaisille alueille.