Kyläyhdistys
Pudasjärvellä hyvät avustukset – järjestötoiminnan avustusten jaossa suurta vaihtelua maakunnan alueella

Pu­das­jär­vel­lä hyvät avus­tuk­set – jär­jes­tö­toi­min­nan avus­tus­ten jaossa suurta vaih­te­lua maa­kun­nan alueel­la

20.10.2017 09:00
Panumalla riehaannutaan kaloista – leikkimielinen kalastuskilpailu lauantaina

Pa­nu­mal­la rie­haan­nu­taan ka­lois­ta – leik­ki­mie­li­nen ka­las­tus­kil­pai­lu lauan­tai­na

10.08.2017 11:25
Pintamojärvi-yhdistys kokoontui sittenkin – vuosikokous keskeytyi jo alkuvaiheessa

Pin­ta­mo­jär­vi-yh­dis­tys ko­koon­tui sit­ten­kin – vuo­si­ko­kous kes­key­tyi jo al­ku­vai­hees­sa

19.07.2017 16:05
Siuruan työväentaloa kunnostellaan kaikkien käyttöön – avustukset jumissa, talkoolaiset työtä vailla

Siuruan työ­väen­ta­loa kun­nos­tel­laan kaik­kien käyt­töön – avus­tuk­set ju­mis­sa, tal­koo­lai­set työtä vailla

10.07.2017 08:00
Kerttu Simusta Pudasjärven vuoden merkkihenkilö

Kerttu Simusta Pu­das­jär­ven vuoden merk­ki­hen­ki­lö

08.07.2017 13:20
Tietopiste on torin keskipiste – kyläyhdistyksen kahvilasta saa rakkaudella keitettyä kahvia

Tie­to­pis­te on torin kes­ki­pis­te – ky­lä­yh­dis­tyk­sen kah­vi­las­ta saa rak­kau­del­la kei­tet­tyä kahvia

05.07.2017 06:00
Yhteishengellä Pudasjärvi nousuun – "Käykää eri kylien tapahtumissa"

Yh­teis­hen­gel­lä Pu­das­jär­vi nousuun – "Käykää eri kylien ta­pah­tu­mis­sa"

25.06.2017 09:00
Kesä virittää toimintaan – Pudasjärven kylien tuoreimmat kuulumiset kuultiin kyläneuvoston kokouksessa Panumalla

Kesä vi­rit­tää toi­min­taan – Pu­das­jär­ven kylien tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set kuul­tiin ky­lä­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa Pa­nu­mal­la

25.06.2017 09:00
Avoimet Kylät -päivää vietetään lauantaina – katso vauhdikas video Pudasjärven Livon viime vuoden ruohonleikkurirallista!

Avoimet Kylät -päivää vie­te­tään lauan­tai­na – katso vauh­di­kas video Pu­das­jär­ven ­Li­von ­vii­me vuo­den ­ruo­hon­leik­ku­ri­ral­lis­ta!

08.06.2017 09:32
Rimmillä nyt täyden varustelun koirapuisto – Kyläyhdistys käy jätösten kimppuun Kurenalla

Rim­mil­lä nyt täyden va­rus­te­lun koi­ra­puis­to – Ky­lä­yh­dis­tys käy jä­tös­ten kimp­puun Ku­re­nal­la

04.11.2016 11:00