Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kuntoilu
Rajamaanrannan kuntoportaiden rakentaminen siirtyy ensi vuodelle – töihin päästää alkukesästä

Ra­ja­maan­ran­nan kun­to­por­tai­den ra­ken­ta­mi­nen siirtyy ensi vuo­del­le – töihin päästää al­ku­ke­säs­tä

11.10.2023 12:43
Tilaajille
Rajamaanrannan kuntoportaille haetaan hankerahoitusta, jotta niistä saataisiin monipuolisemmat – portaat pyritään rakentamaan tänä syksynä

Ra­ja­maan­ran­nan kun­to­por­tail­le haetaan han­ke­ra­hoi­tus­ta, jotta niistä saa­tai­siin mo­ni­puo­li­sem­mat – portaat py­ri­tään ra­ken­ta­maan tänä syksynä

08.09.2023 05:00
Tilaajille
Ravintoterapeutti, kuntoilu ja terveysjuomat – Elimistö pyrkii säilömään kaiken saamansa energian
Kolumni

Ra­vin­to­te­ra­peut­ti, kun­toi­lu ja ter­veys­juo­mat – Eli­mis­tö pyrkii säi­lö­mään kaiken saa­man­sa ener­gian

10.05.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärveläiset ehdottivat ja äänestivät, mihin 10 000 euroa käytetään – Rajamaanrantaan rakennetaan kuntoportaat

Pu­das­jär­ve­läi­set eh­dot­ti­vat ja ää­nes­ti­vät, mihin 10 000 euroa käy­te­tään – Ra­ja­maan­ran­taan ra­ken­ne­taan kun­to­por­taat

18.10.2022 12:55
Tilaajille
Kolmekymmentä kilometriä päivittäin – sähköpyörä on Urho Rantalalle sopiva kuntoiluväline

Kol­me­kym­men­tä ki­lo­met­riä päi­vit­täin – säh­kö­pyö­rä on Urho Ran­ta­lal­le sopiva kun­toi­lu­vä­li­ne

28.11.2020 07:00
Tilaajille
Hyvinvointiseteli ainutlaatuinen hanke Suomessa – Pudasjärvellä käyttöön jo ensi vuonna?

Hy­vin­voin­ti­se­te­li ai­nut­laa­tui­nen hanke Suo­mes­sa – Pu­das­jär­vel­lä käyt­töön jo ensi vuonna?

06.10.2017 09:00
Taivalvaaran rullahiihtoratahanke siirtyy tulevalle suvelle – rakentamisen kustannusarvio on yli 1,4, miljoonaa

Tai­val­vaa­ran rul­la­hiih­to­ra­ta­han­ke siirtyy tu­le­val­le suvelle – ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nus­ar­vio on yli 1,4, mil­joo­naa

03.10.2017 09:00
Sotkajärvellä tavoitellaan kovia tuloksia – 24 tuntia kävellen tai juosten

Sot­ka­jär­vel­lä ta­voi­tel­laan kovia tu­lok­sia – 24 tuntia kä­vel­len tai juosten

15.09.2017 10:00
Iijokiseutu kannustaa lukijoitaan liikkumaan – tervetuloa mukaan Iloa liikunnasta -kampanjaan

Ii­jo­ki­seu­tu kan­nus­taa lu­ki­joi­taan liik­ku­maan – ter­ve­tu­loa mukaan Iloa lii­kun­nas­ta -kam­pan­jaan

01.03.2017 06:00
Kävelysauvoja, kahvakuulia ja palloja – kirjaston liikuntavälinelainaamoon saa esittää toiveita hankinnoista

Kä­ve­ly­sau­vo­ja, kah­va­kuu­lia ja palloja – kir­jas­ton lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moon saa esittää toi­vei­ta han­kin­nois­ta

17.11.2016 12:00
Yhteistyö keskiöön – uusi liikunta- ja hyvinvointisuunnittelija Ismo on lupsakka savolainen

Yh­teis­työ kes­kiöön – uusi lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­suun­nit­te­li­ja Ismo on lup­sak­ka sa­vo­lai­nen

16.10.2016 12:00
SoVen 24h-tapahtuma kannustaa umpishiihtäjiä liikkumaan – kuntoilutapahtuma syyskuun loppupuolella

SoVen 24h-ta­pah­tu­ma kan­nus­taa um­pis­hiih­tä­jiä liik­ku­maan – kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma syys­kuun lop­pu­puo­lel­la

28.08.2016 15:00
Onnistuuko 10-ottelu puolessa tunnissa? – kolme kuntoilijaa testasi

On­nis­tuu­ko 10-ot­te­lu puo­les­sa tun­nis­sa? – kolme kun­toi­li­jaa testasi

08.06.2016 08:50