Kirjoittaminen
Lauri Lohi ja Seikkailuni kalana Napero-Finlandian voittoon – Toinen voitto Taivalkoskelle kilpailun 28-vuotisen historian aikana

Lauri Lohi ja Seik­kai­lu­ni kalana Na­pe­ro-Fin­lan­dian voit­toon – Toinen voitto Tai­val­kos­kel­le kil­pai­lun 28-vuo­ti­sen his­to­rian aikana

16.10.2020 09:33 0
Tilaajille
Pessimistinen pamflettimaisuus toi palkinnon – Olli menestyi hyvin Satavuotias Suomi -kirjoituskilpailussa

Pes­si­mis­ti­nen pamf­let­ti­mai­suus toi pal­kin­non – Olli me­nes­tyi hyvin Sa­ta­vuo­tias Suomi -kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa

17.05.2017 06:00 0
Paikallinen historia kiehtoo – kylähistoriakirjat tekeillä Siurualta, Hetekylästä ja Livolta

Pai­kal­li­nen his­to­ria kieh­too – ky­lä­his­to­ria­kir­jat te­keil­lä Siu­rual­ta, He­te­ky­läs­tä ja Livolta

14.01.2017 12:00 0
Kirjailija Minna Rytisalo Pudasjärvellä: ”Kalenterissa ei lue koskaan aikaa unelmille”

Kir­jai­li­ja Minna Ry­ti­sa­lo Pu­das­jär­vel­lä: ”Ka­len­te­ris­sa ei lue koskaan aikaa unel­mil­le”

27.12.2016 09:00 0
Sarjakuvasadussa ylivoimaista mielikuvituksellisuutta – helsinkiläinen Lumia Pesonen voitti Napero-Finlandian

Sar­ja­ku­va­sa­dus­sa yli­voi­mais­ta mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­suut­ta – hel­sin­ki­läi­nen Lumia Pesonen voitti Na­pe­ro-Fin­lan­dian

19.10.2016 06:00 0