Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Poliisi
Poliisi varoittaa ja pyytää havaintoja epäilyttävistä rahankerääjistä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa

Poliisi va­roit­taa ja pyytää ha­vain­to­ja epäi­lyt­tä­vis­tä ra­han­ke­rää­jis­tä Pu­das­jär­vel­lä, Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa

25.09.2023 08:45
Lyijyhaulikielto ja reserviläisaseet kasvattavat asekauppaa – Lyijyhaulit otettava pois aseesta kosteikoilla, vanhat aseet jäävät kuivien kankaiden jänispyssyiksi

Lyi­jy­hau­li­kiel­to ja re­ser­vi­läis­aseet kas­vat­ta­vat ase­kaup­paa – Lyi­jy­hau­lit otet­ta­va pois aseesta kos­tei­koil­la, vanhat aseet jäävät kuivien kan­kai­den jä­nis­pys­syik­si

13.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta – uusi asetus rajoittaa vesilintujen hämärämetsästystä

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – uusi asetus ra­joit­taa ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys­tä

16.08.2023 16:00
Poliisin viisi neuvoa marjastajille eksymisen varalle – lepääminen, syöminen ja lämpimänä pysyminen on tärkeää maastossa liikkuessa

Po­lii­sin viisi neuvoa mar­jas­ta­jil­le ek­sy­mi­sen varalle – le­pää­mi­nen, syö­mi­nen ja läm­pi­mä­nä py­sy­mi­nen on tärkeää maas­tos­sa liik­kues­sa

15.07.2023 07:15
Tilaajille
Iijokeen suistuneen pyöräkuormaajan kuljettaja löydettiin menehtyneenä

Ii­jo­keen suis­tu­neen pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­ja löy­det­tiin me­neh­ty­nee­nä

09.07.2023 16:09
Poliisilla 47 tehtävää Pudasjärvellä juhannusviikonloppuna

Po­lii­sil­la 47 teh­tä­vää Pu­das­jär­vel­lä ju­han­nus­vii­kon­lop­pu­na

26.06.2023 15:41
Tilaajille
Oulun seudulla ja Koillismaalla juhannus on ollut rauhallinen

Oulun seu­dul­la ja Koil­lis­maal­la ju­han­nus on ollut rau­hal­li­nen

25.06.2023 08:36
Poliisi valvoo juhannuksen juhlintaa myös harvaan asutuilla alueilla

Poliisi valvoo ju­han­nuk­sen juh­lin­taa myös harvaan asu­tuil­la alueil­la

20.06.2023 16:08
Oulun poliisi: "Saatamme vaatia tapahtuman järjestäjää lisäämään järjestyksenvalvojia"

Oulun po­lii­si: "Saa­tam­me vaatia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jää li­sää­mään jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia"

27.05.2023 18:00
Poliisi pyytää havaintoja Jykä-merikotkan taposta Puolangalla – tekijälle useiden tuhansien eurojen lasku

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Jy­kä-me­ri­kot­kan taposta Puo­lan­gal­la – te­ki­jäl­le useiden tu­han­sien eurojen lasku

09.05.2023 12:40
Selvitys: Poliisin peruspalveluissa on isojakin alueellisia eroja, hälytystehtäviä hoidetaan enemmän puhelimella – Miten käy Oulun ja Lapin poliisilaitosten?

Sel­vi­tys: Po­lii­sin pe­rus­pal­ve­luis­sa on iso­ja­kin alueel­li­sia eroja, hä­ly­tys­teh­tä­viä hoi­de­taan enemmän pu­he­li­mel­la – Miten käy Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tos­ten?

15.04.2023 11:15
Tilaajille
Virkavalta partioi pääsiäisenä – Syötteellä rauhallista, kelkkareiteiltä löytyi kortittomia, luvattomia ja kypärättömiä

Vir­ka­val­ta partioi pää­siäi­se­nä – Syöt­teel­lä rau­hal­lis­ta, kelk­ka­rei­teil­tä löytyi kor­tit­to­mia, lu­vat­to­mia ja ky­pä­rät­tö­miä

11.04.2023 16:40
Tilaajille
Moottoripyöräilijä ohitti poliisiauton kaahaillessaan kahtasataa Pudasjärvellä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ohitti po­lii­si­au­ton kaa­hail­les­saan kah­ta­sa­taa Pu­das­jär­vel­lä

10.04.2023 21:40
Poliisi valvoi viikonloppuna tehostetusti rattijuoppoja – kiinni kaikkiaan 122 rattijuoppoudesta epäiltyä

Poliisi valvoi vii­kon­lop­pu­na te­hos­te­tus­ti rat­ti­juop­po­ja – ­kiin­ni kaik­kiaan 122 rat­ti­juop­pou­des­ta epäil­tyä

28.03.2023 12:54
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti rattijuoppoja sunnuntaihin saakka

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti rat­ti­juop­po­ja sun­nun­tai­hin saakka

24.03.2023 15:29
Kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät Hirvisuolla – henkilöauton kuljettaja toimitettiin hoitoon

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät Hir­vi­suol­la – hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja toi­mi­tet­tiin hoitoon

21.03.2023 14:44
Tee katoamisilmoitus kotipihasta kadonneesta lapsesta tai muistisairaasta läheisestä välittömästi – Poliisi: "Ei kannata jäädä miettimään, kehtaako yhteyttä ottaa"

Tee ka­toa­mis­il­moi­tus ko­ti­pi­has­ta ka­don­nees­ta lap­ses­ta tai muis­ti­sai­raas­ta lä­hei­ses­tä vä­lit­tö­mäs­ti – ­Po­lii­si: "Ei kannata jäädä miet­ti­mään, keh­taa­ko yh­teyt­tä ottaa"

07.02.2023 06:00
Tilaajille
Kaahari törmäsi yöllä Syötteellä asuntovaunuun, jossa oli pariskunta nukkumassa – poliisilla oli kysyntää viikonloppuna Koillismaalla

Kaahari törmäsi yöllä Syöt­teel­lä asun­to­vau­nuun, jossa oli pa­ris­kun­ta nuk­ku­mas­sa – po­lii­sil­la oli ky­syn­tää vii­kon­lop­pu­na Koil­lis­maal­la

22.01.2023 15:18
Tilaajille
Ulosajot Posiolla ja Pudasjärvellä – muuten jouluna poliisilla ja pelastuslaitoksella rauhallista, kotihälytyksiä vain muutamia

Ulos­ajot Po­siol­la ja Pu­das­jär­vel­lä – muuten jouluna po­lii­sil­la ja pe­las­tus­lai­tok­sel­la rau­hal­lis­ta, ko­ti­hä­ly­tyk­siä vain muu­ta­mia

27.12.2022 10:34
Tilaajille
Poliisi valvoo rattijuoppoja valvontamaratonissa – puhallutuksia perjantaista lauantaihin

Poliisi valvoo rat­ti­juop­po­ja val­von­ta­ma­ra­to­nis­sa – pu­hal­lu­tuk­sia per­jan­tais­ta lauan­tai­hin

09.12.2022 08:51