Poliisi
Kuukausi

Poliisi valvoo au­toi­li­joi­ta viikon ajan te­hos­te­tus­ti – eri­tyi­ses­ti kiin­ni­te­tään huo­mio­ta tur­va­lait­tei­den käyt­töön ja tark­kaa­mat­to­muu­teen

16.09.2021 09:12

Epäily hirven sa­la­kaa­dos­ta työl­lis­ti po­lii­sia Tai­val­kos­kel­la – asiaan ei liity rikosta

14.09.2021 16:17
Tilaajille

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä pakeni po­lii­sia Tai­val­kos­kel­la hurjaa yli­no­peut­ta – 185 ki­lo­met­riä tun­nis­sa lasissa 80 ki­lo­met­rin no­peus­ra­joi­tuk­sen alueel­la

12.09.2021 17:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: "Po­lii­sin toi­min­ta on tur­vat­ta­va"

08.09.2021 16:00

Maa­kun­ta­lii­tot: Po­lii­sin toi­min­ta tur­vat­ta­va harvaan asu­tuil­la alueil­la – "Har­vaan asut­tu­jen aluei­den asuk­kai­den tur­val­li­suus ei voi olla jo­ka­vuo­ti­sen bud­jet­ti­kes­kus­te­lun ar­moil­la"

07.09.2021 11:00
Tilaajille
Vanhemmat

Sor­san­met­säs­tys alkaa puo­lil­ta­päi­vin – ­po­lii­si neuvoo oikeaan met­säs­tyk­seen

20.08.2021 09:53
Tilaajille

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa on nyt useiden viik­ko­jen ruuhkat – hen­ki­lös­tön ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set ovat vai­keut­ta­neet ti­lan­net­ta

16.08.2021 12:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Jur­mus­ta löy­det­tiin il­ma­ki­vää­ril­lä tapettu poro – tut­kin­nas­sa myös kolme kesän aikana Kuu­sa­mos­sa ta­pah­tu­nut­ta sa­man­lais­ta ta­paus­ta

04.08.2021 11:37

Poliisi te­hos­taa rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taa ensi vii­kol­la

30.07.2021 08:15

Pu­das­jär­vel­lä tehtiin vä­ki­val­ta­ri­kos pari viikkoa sitten – poliisi epäilee ri­kok­ses­ta yhtä hen­ki­löä

27.07.2021 09:53

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti ras­kas­ta lii­ken­net­tä – Kuorman var­mis­ta­mi­nen yhtenä pai­no­pis­tee­nä

16.07.2021 10:46

Ilmoita ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ajoissa – po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa ruuhkaa

14.07.2021 12:16
Tilaajille

Lu­pa­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­nut koko Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

08.07.2021 16:11

Ju­han­nuk­sen yh­teen­ve­to: yli­no­peuk­sia, ratti- ja ruo­ri­juop­po­ja, tu­li­pa­lo­ja ja täysin jar­ru­ton mopo – ei huk­ku­nei­ta

28.06.2021 15:16

Ju­han­nus oli kii­rei­nen po­lii­sil­le – ­Pu­das­jär­vel­lä rat­ti­juo­pu­mus­teh­tä­vä ja ta­hal­li­sek­si epäilty po­ro­ko­la­ri

27.06.2021 21:09

Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la tyy­pil­li­siä ju­han­nus­teh­tä­viä lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä: häi­riö­käy­tös­tä, ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

27.06.2021 10:32

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen tietoon on tullut useita verk­ko­hui­jauk­sia – muista nämä kolme asiaa

09.06.2021 16:58

Iso lisäys edel­li­seen vii­kon­lop­puun: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la kir­jat­tiin lauan­tai-il­lan ja sun­nun­tai­aa­mun välillä 366 teh­tä­vää – täl­lai­sia hommia vir­ka­val­lal­la oli

06.06.2021 14:05
Tilaajille

Poliisi siirtyy ke­sä­au­ki­olo­ai­koi­hin – lu­pa-asioin­ti toimii kesällä Pu­das­jär­vel­lä vain ajan­va­rauk­sel­la

28.05.2021 13:07
Tilaajille

Poliisi tutkii omai­suus­ri­kok­sia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – Tie­dät­kö, mistä kuvien omai­suus on va­ras­tet­tu? Ota yh­teyt­tä po­lii­siin

25.04.2021 13:04